Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2025-11-26 09:00:00 2025-11-26 12:30:00 Europe/Copenhagen Omstødelse for specialister (ej tilmeldt) Omstødelse for specialister, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3230 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Omstødelse for specialister

Som med så mange andre af kurators opgaver involverer arbejdet med muligt omstødelige dispositioner en blanding af jura og praktik – hvilke dispositioner kan omstødes, og hvordan skal jeg som kurator finde dem?


Udbytte: På kurset vil du få skærpet og ajourført din viden om, hvilke dispositioner der er omstødelige, og du vil blive præsenteret for redskaber til at afdække dem.


Kursusbeskrivelse
Konkurslovens regler om omstødelse spiller en betydelig rolle for kurators arbejde. Skyldneren kan i tiden op til sit økonomiske sammenbrud – af personlige eller kommercielle årsager – have været motiveret til at begunstige bestemte personer eller selskaber, ligesom skyldnerens kreditorer i et vist omfang kan have haft – og udnyttet – en mulighed for at optimere deres position på en måde, som de øvrige kreditorer ikke skal respektere.

Vi gennemgår reglerne og den nyere retspraksis om både forringende dispositioner og kreditorbegunstigelser, og vi ser på nogle af de i praksis ofte vanskeligt håndterbare spørgsmål, der rejser sig, når størrelsen af boets krav mod den begunstigede skal fastlægges. Endelig gennemgår vi de processuelle regler, som kurator skal være opmærksom på under hele bobehandlingen.

Kurset er særligt relevant for personer, som beskæftiger sig med kriseramte virksomheder og konkursbehandling i praksis, både som kurator og som ansat i eller rådgiver for pengeinstitutter mv., der leverer finansiering til virksomheder.
 
Kurset udbydes i samarbejde med Djøf Kurser & Uddannelser.
Underviser
Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen

Complianceansvarlig


Lars Lindencrone Petersen er en af vores mest alsidige undervisere. Han underviser især inden for rekonstruktion, forældelse og proces og advokatetik, men også gerne i andre emner. Lars er vores mest benyttede underviser. Han er formand for foreningens fagudvalg for hvidvask og medlem af etikudvalget. Herudover har Lars tidligere stor erfaring fra domstolene. Lars er videnpartner hos Bech-Bruun.

Mikkel Winther Løgsted

Mikkel Winther Løgsted

Partner


Mikkel Winther Løgsted er partner og advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten og daglig leder af firmaets afdeling i Aarhus. Han har særlig erfaring med kreditorvaretagelse i bred forstand, herunder f.eks. inddrivelse af pengekrav og andre aktiver, samt varetagelsen af et stort antal konkursboer. For så vidt angår konkursbehandling har Mikkel betydelig erfaring med store og komplekse konkursboer inden for f.eks. den finansielle sektor, fødevaresektoren og ejendoms- og byggesektoren, ligesom han har behandlet et betydeligt antal konkursboer, hvor forskellige former for svig har præget perioden frem mod konkursdekretets afsigelse. Mikkel er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i konkursret.

Henvendt til

Kurset er særligt relevant for personer, som beskæftiger sig med kriseramte virksomheder og konkursbehandling i praksis, både som kurator og som ansat i eller rådgiver for pengeinstitutter mv., der leverer finansiering til virksomheder.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

26. nov. 2025 kl. 09:00 - 12:30

 

Pris: kr. 3.700,00

Medlemspris: kr. 2.950,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

4 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00