Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-03-20 09:30:00 2024-03-20 16:30:00 Europe/Copenhagen Bliv klædt på til bestyrelsesarbejde som advokat (ej tilmeldt) Bliv klædt på til bestyrelsesarbejde som advokat, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=bestyrelsesmedlem&ProductID=PROD3098 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V. Udskriv

Bliv klædt på til bestyrelsesarbejde som advokat

Professionelt bestyrelsesarbejde fylder mere og mere i mindre og mellemstore virksomheder, som for manges vedkommende er ejerledede. Tendensen er et større fokus på at få de rette kompetencer tilknyttet bestyrelserne, og arbejdet i en bestyrelse stiller store krav til samarbejde med en række forskellige interessenter og ikke mindst ejerlederen Ambitionen med dette kursus er at sætte et praktisk fokus på udfordringer og muligheder, som bestyrelsesarbejdet giver og at give deltagerne forskellige bud på, hvordan man kan gribe bestyrelsesarbejde an.


Udbytte: Du får en praktisk indføring i arbejdet i en bestyrelse og bliver taget med ind i bestyrelsens ”maskinrum”. Du får gode råd og tips fra erfarne bestyrelsesmedlemmer til, hvordan du bedst kan håndtere arbejdet i bestyrelsen, og hvordan du som advokat får afgrænset, hvor du er henholdsvis bestyrelsesmedlem og ekstern juridisk rådgiver. Derudover får du inspiration til, hvordan du kan komme i betragtning til bestyrelsesposter. Du får også gode råd om honorar, ansvarsforsikring og de seneste tendenser inden for skadesløsholdelse.


Kursusbeskrivelse
På kurset vil vi gennemgå følgende emner:
 • Regler for advokaten i bestyrelsen
 • Bestyrelsens opgaver og pligter
 • Krav til det ”moderne” bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesarbejde i ejerledede virksomheder
 • Honorering, ansvarsforsikring og skadesløsholdelse
 • Sammensætning af bestyrelsen – kompetencer, diversitet mv.
 • Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer (hvor og hvordan)
I løbet af kurset møder du undervisere med forskellige baggrunde. Kurset vil være praktisk orienteret og underviserne vil dele ud af deres personlige erfaringer. Der vil være fokus på gode diskussioner om, hvad der skal til for at skabe en aktiv bestyrelse, hvad advokatbaggrunden kan tilføre af værdi for selskabet samt, hvordan du finder en bestyrelsespost.
 
Kurset er udviklet i samspil med Bestyrelsesadvokater. Ved deltagelse på kurset, får du tilbudt gratis medlemskab hos Bestyrelsesadvokater for resten af 2024. Se mere om Bestyrelsesadvokater her
Underviser
Finn Dyhre Hansen

Finn Dyhre Hansen

Advokat


Finn Dyhre Hansen er advokat og partner hos Codex Advokater. Hans hovedarbejdsområder er selskabsret, virksomhedsoverdragelse, ansættelses- og funktionærret, køb og salg af fast ejendom, retssagsbehandling og bestyrelsesarbejde.

Jakob Stengel

Jakob Stengel

CEO & Founder


Jakob Stengel har i 25 år beskæftiget sig med Corporate Governance samt ledelsesrådgivning, først 10 år i den finansielle sektor, og de seneste 15 år som konsulent og Partner hos flere af headhunterbranchens mest fremtrædende, internationale aktører, i dag i regi af Case Rose / InterSearch. Jakob virker tillige som bestyrelsesformand og -medlem i en række danske bestyrelser, og har undervist som ekstern lektor på MBA-programmet på CBS.

Janie Charlotte Nielsen

Janie Charlotte Nielsen

Partner


I mere end 20 år har Janie C. Nielsen arbejdet med et bredt udsnit af virksomheder, og i særlig grad virksomheder i SMV-segmentet. Hun arbejder aktivt i bestyrelser, og har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der kræves som bestyrelsesmedlem i den moderne bestyrelse. Derudover er Janie trusted advisor for ejerledere og ledelser.

Mie Krog

Mie Krog

Ejer


Mie Krog er bestyrelsesprofessionel og har en lang karriere fra flere af Danmarks største virksomheder som LEGO og JYSK bag sig. Hun er i dag bestyrelsesformand i Sinful, Kentaur, Y-Connection, Ruths Hotel og Allstyles samt Letbanen og er bla. bestyrelsesmedlem i Imerco og Plantorama.

Monica Reib

Monica Reib

Prof. bestyrelsesmedlem


Monica Reib har i sin karriere som advokat beskæftiget sig med virksomhedsoverdragelser, ejerforhold, ledelse, generationsskifte, investeringer og selskabsret, og har rådgivet både danske og udenlandske virksomheder og kapitalfonde. I sin tid som partner i Bech-Bruun har hun arbejdet meget med forretningsudvikling, strategi, salg og HR og har stor ledelsesmæssig erfaring.

Program 20.03.2024 kl. 09:30 - 16:30
 

Kl. 09:30
Velkomst og indflyvning på dagens program

   
 

Kl. 09:40
Advokaten som bestyrelsesmedlem

En gennemgang af hvad der gælder når man som advokat påtager sig bestyrelsesposter. Er det advokatarbejde eller?

 • Hvordan håndterer man det at arbejde som advokat for en virksomhed, hvor man selv sidder i bestyrelsen
 • Skal ejerleder sidde i bestyrelsen? Fordele ulemper.
 • Tegningsregel – tips og tricks
 • Udtræden – opmærksomhedspunkter
 • Honorering – kontant eller ejerandele eller?
 • Brug af skadesløsholdelseerklæringer
 • Brug af bestyrelseskontrakter

v/ Monica Reib, Henrik M. Witt, Janie C. Nielsen og Finn Dyhre Hansen

   
 

Kl. 11:00
Pause

   
 

Kl. 11:15
Samarbejdet med revisor

Her ser vi på hvilket ansvar revisor har og hvordan man som bestyrelse bedst samarbejde med selskabets revisor med en praktisk vinkel.

v/ Henrik M. Witt, Janie C. Nielsen og Finn Dyhre Hansen

   
 

Kl. 12:00
Frokost

   
 

Kl. 12:30
Hvordan sammensætter man den kompetente bestyrelse?
v/ Jakob Stengel

   
 

Kl. 13:45
Pause

   
  Kl. 14:00
Med fokus på virksomhedens/organisationens strategiske udfordringer hvad skal vi som bestyrelsesmedlemmer og formænd som minimumkunne bidrage til:
 • globalisering anno 2023 – hvad har det af implikationer
 • digitalisering version 4.0 – digital transformation – hvordan kommer vi videre
 • fra CSR til ESG – hvad stiller det af krav til virksomheden styrings, ledelses og forretningsmæssig?
 • talentudfordringen nu og i fremtiden – hvordan styrker vi vores ståsted?
v/ Mie Krog
   
 

Kl. 15:45
Afrunding og tak for i dag
v/ Formand for Bestyrelsesadvokater

 

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige og virksomhedsjurister.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

20. mar. 2024 kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 5.250,00

Medlemspris: kr. 4.250,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V.

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00