Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-01-31 08:30:00 2024-05-03 17:00:00 Europe/Copenhagen Mediatoruddannelsen 2024 - Generel (ej tilmeldt) Mediatoruddannelsen 2024 - Generel, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=mediator&ProductID=PROD2953 Trinity, Kursus- og Konference - Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia Udskriv

Mediatoruddannelsen 2024 - Generel

Mediatoruddannelsen er en kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være mediator eller retsmægler. Mediatoruddannelsen har fokus på metode, mediation og retsmægling, med teori såvel som intensiv træning undervejs i uddannelsens forløb. 

Over 600 advokater, jurister m.fl. har siden 2002 gennemført Mediatoruddannelsen hos Danske Advokater.

Flere og flere får øjnene op for fordelene ved mediation, som en effektiv, ressourcebesparende konfliktløsningsmetode, der kan bruges i en lang række professionelle kontekster og sager, såsom IT-, entreprise- og fami­lieretssager.

Prisen inkluderer overnatning, fuld forplejning og netværk.

 

 

Mediatoruddannelsen er godkendt af Advokatsamfundet og Domstolsstyrelsen.

Derudover anbefales Mediatoruddannelsen af Voldgiftsinstituttet og lever desuden op til uddannelseskravene hos Mediationsinstituttet og Danske Mediatoradvokater.


Udbytte: Du kommer igennem et grundlæggende forløb og kan herefter virke som mediator. Uddannelsen afsluttes med diplom.


Kursusbeskrivelse

Uddannelsesforløbet tager udgangspunkt i den faciliterende mediationsmetode, som er alment anerkendt i Danmark og har fokus på at etablere og facilitere rammer for håndtering af konflikter mellem to eller flere parter. Metoden er desuden anvendt som grundlag for implementeringen af retsmægling ved alle byretter og landsretter samt Sø- og Handelsrettensiden 2008.

En del advokater, der deltager i uddannelsesforløbet, ønsker at virke som mediatorer og retsmæglere efter uddannelsesforløbets afslutning, mens andre kan ønske at anvende de nytilegnede færdigheder som partsadvokater i mediations- og retsmæglingssager. De fleste har som sidegevinst glæde af værktøjerne i deres advokatarbejde, herunder i forhandlinger i almindelighed i en lang række forskellige kontekster. 

Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge optagelse i foreningen Danske Mediatoradvokater på www.mediatoradvokater.dk, og for advokater er det muligt efterfølgende at blive udpegningsberettiget mediatoradvokat ved Mediationsinstituttet.

Vores mediatoruddannelse giver 58 kursuspoint og er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet. Uddannelsen afsluttes med udstedelsen af et diplom, med oversigt over modulernes indhold og lektioner/lektionspoint samt de oparbejdede kompetenceområder, der bevidner det afsluttede uddannelsesforløb som mediator.​


Uddannelsesforløbet foregår på Trinity i Fredericia, og prisen inkluderer fuld forplejning og overnatning på modulets dage.

 

Lærebøger og kursusmateriale

Deltagerne forventes at anskaffe følgende bøger, som basis for undervisningen på samtlige moduler: 

  • Vindeløv, Vibeke (2020): Konfliktmægling - en refleksiv model, Djøfs Forlag


Derudover er følgende litteratur anbefalet som supplerende læsning under uddannelsesforløbet: 

  • Vindeløv, Vibeke m.fl. (2016): International Konfliktløsning, Samfundslitteratur.
  • Deleuran, Pia (2011): Mediation som mulighed: Partsadvokatens Rolle, Djøfs Forlag.
  • Mnookins, Robert (2010): Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight, New York, NY: Simon & Schuster. 

Derudover udleveres supplerende, fysiske mapper med undervisningsmateriale, fra modul til modul, samt tekst-materiale til 10-12 cases/rollespil, hvor deltagerne aktivt afprøver teorien i praksis, og derigennem tilegner sig mediationskompetencer.


Uddannelsens tre moduler 
Mediatoruddannelsen hos Danske Advokater består af tre moduler: et introduktionsforløb (Modul 1), et intensivt træningsforløb (Modul 2) og et afrundingsforløb med fokus på deltagernes personlige indfaldsvinkel til mediation og mediationspraksis (Modul 3). I alt består selve uddannelsen af syv undervisningsdage med forskellige fokusområder fordelt ud på de tre moduler, som strækker sig over en periode på cirka fire måneder. (Læs mere om de enkelte moduler under programoversigten nedenfor)

 

Den samledes pris for uddannelsen fremgår nedenfor og inkluderer forplejning og overnatning begge dage. 

 

Programmets tidspunkter i nedenstående oversigt angiver undervisningen med dens pointgivende lektioner. 
 

 

Underviser
Finn Lænkholm

Finn Lænkholm

Mediatoradvokat


Formand for Danske Mediatoradvokater og retsmægler ved domstolene; ejer af Lænkholm Mediation og advokat (H) i IDA; tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som mediator og mægler. Finn Lænkholm har gennemført over 300 sager som mediator, og har dertil stor erfaring som oplægsholder og underviser i mediation, forhandling og konfliktløsning.

Baria Ahmed

Baria Ahmed

Mediator og voldgiftsdommer


Baria er en britisk mediator og voldgiftsdommer, med fokus på internationale projekter. Hun har været medlem af Lead Training Faculty ved Center for Effektiv Dispute Resolution (CEDR) siden 2008, og har samarbejdet blandt andre Verdensbanken, IFC, UNDP, Inter-American Development Bank og EU. I Caribien var Baria med til at stifte Arbitration and Mediation Court of the Caribbean (AMCC) og hun har de sidste mange år arbejdet med mediation og mægling i forskellige, internationale kontekster.

Mogens Yde Knudsen

Mogens Yde Knudsen

Advokat (H), LL.M.


Mogens Yde Knudsen er selv uddannet på Danske Advokaters mediatoruddannelse, da den blev udbudt første gang i 2002. Lige siden har han undervist i mediation på denne uddannelse og i diverse andre sammenhænge, herunder løbende som gæsteunderviser på Aarhus Universitet. Yde Knudsen har været retsmægler siden 2003 og medlem af International Trademark Association’s Panel of Mediators fra 2003 til 2018. Endvidere har Mogens medieret i mange konflikter, hvor han enten har været udpeget af Mediationsinstituttet eller direkte af parterne selv. Mogens har dertil skrevet diverse artikler og bogkapitler om mediation.

Henrik Lando

Henrik Lando

Lektor


Henrik Lando er Professor i retsøkonomi, Copenhagen Business School og Professor 2 på USN i Norge. Henrik har en PhD i økonomi fra Københavns Universitet, og har forsket og undervist i retsøkonomi på CBS og på udenlandske universiteter, bla. Skt Gallen, Hebrew, Tel Aviv, og Oslo Universitet, i omtrent tredive år. Henrik har skrevet sammen med ledende retsøkonomer bla. Steve Shavell fra Harvard universitet. Henriks egen forskning har drejet sig om kontraktretlige, erstatningsretlige, strafferetlige og bevis-retlige emner. I øjeblikket forsker Henrik i ændrede omstændigheder i kontraktretten samt i mediation som konfliktløsningsmetode. I 2011 besøgte Henrik Pennsylvania Law School, der er en af de førende indenfor retsøkonomien, som Visiting Distinguished Professor.

Lene Ahlmann-Ohlsen

Lene Ahlmann-Ohlsen

Direktør


Lene Ahlmann-Ohlsen er direktør for Voldgiftsnævnet, hvor hun er ansvarlig for både nævnets sagshåndtering og udvikling, herunder også vedr. mediation, som er en del af de nye processer for konflikthåndtering i AB-18. Lene Ahlmann-Ohlsen er uddannet mediator på Danske Advokaters mediatoruddannelse BYG. Før sin ansættelse i Voldgiftsnævnet var Lene Ahlmann-Ohlsen kontorchef i Justitsministeriet. Hun startede karrieren i Indenrigsministeriet i 1993 og er uddannet som jurist fra Aarhus Universitet.

Program 31.01.2024 kl. 08:30 - 01.02.2024 kl. 16:30

Modul 1 introducerer deltagerne til de grundlæggende metoder i medi­ation og retsmægling, og samtidig får deltagerne kendskab til den grundlæggende filosofi, der ligger til grund for mediation. Deltagerne har i forløbet en aktiv rolle, og der veksles mellem oplæg, rollespil og opgaver, med inddragelse af litteratur, cases og artikler.

Program 11.03.2024 kl. 08:30 - 13.03.2024 kl. 16:30

Modul 2 tager deltagerne igennem et intensivt træningsforløb, hvor der prøves kræfter med de lærte teknikker og teorier, som udvides med et internationalt perspektiv. Igen veksles der mellem oplæg, debat, cases og rollespil.

Program 02.05.2024 kl. 08:30 - 03.05.2024 kl. 17:00

Modul 3 afrunder uddannelsen ved at fokusere på deltagernes egen mediations- og konflikthåndteringsstil, hvilket giver brugbare og praktiske red­skaber til deltagernes fremtidige rolle som mediator.

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige, dommere og andre, der er interesserede i og kan bruge mediation professionelt. 

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

31. jan. 2024 kl. 08:30 - 1. feb. 2024 kl. 16:30

11. mar. 2024 kl. 08:30 - 13. mar. 2024 kl. 16:30

2. maj. 2024 kl. 08:30 - 3. maj. 2024 kl. 17:00

 

Pris: kr. 49.995,00

Medlemspris: kr. 42.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Trinity, Kursus- og Konference
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia

58 kursuslektionerVirkelig givende uddannelse, med fokus på både faglighed og netværk.

Tidligere deltager, nu mediator
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00