Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser
Mediatoruddannelsen har fokus på metode, mediation og retsmægling gennem teori og intensiv træning. Et kompetencegivende forløb hvis du vil være mediator

Mediatoruddannelsen

Mediatoruddannelsen er en kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være mediator. Uddannelsen har fokus på metoden, mediation og retsmægling, herunder teori og intensiv træning.

 

Om uddannelsen

Over 700 advokater, jurister m.fl. har nu gennemført mediationsuddannelsen siden starten i 2002. De har dermed fået indblik i mediation som en alternativ og avanceret konfliktløsningsmetode.

 

Mediatoruddannelsen er godkendt af Advokatsamfundet, Voldgiftsinstituttet, Voldgiftsnævnet og Domstolsstyrelsen


Uddannelsen lever op til uddannelseskravene i Mediationsinstituttet og Danske Mediatoradvokater


Hør tidligere kursist, produktionsdirektør Lasse Lindkvist Hansen fortælle, hvorfor han anbefaler vores mediatoruddannelse.

To afholdelser om året - i Fredericia og København
Som noget nyt bliver Mediatoruddannelsen fra 2024 afholdt to gange om året. I januar startede et hold i Fredericia, og til september vil det for første gang være muligt at deltage på et hold i København.

Du kan læse mere og tilmelde dig uddannelsen i København i efteråret 2024 her

Du kan læse mere og tilmelde dig uddannelsen i Fredericia i foråret 2025 her

Du kan læse mere og tilmelde dig uddannelsen i København i efteråret 2025 her

 

Uddannelsens struktur & undervisningens indhold

Modul 1 introducerer deltagerne til de grundlæggende metoder i mediation og retsmægling.

Modul 2 tager deltagerne igennem et intensivt træningsforløb, hvor der prøves kræfter med de lærte tekniker og teorier.

Modul 3 afrunder uddannelsen ved at have fokus på deltagernes egen indfaldsvinkel på uddannelsen, hvilket giver brugbare og praktiske redskaber til at tage med sig hjem.
 

Giv din Mediatoruddannelse et boost med et af vores gratis specialmoduler
Efter endt uddannelse kan du fremover vælge at specialisere dig yderligere på et af de fire specialmoduler, som er målrettet dig, der arbejder med:

Specialmodulerne er af én dags varighed, og når du har gennemført Mediatoruddannelsen i 2024, vil du få mulighed for at deltage på et af specialmodulerne uden beregning. Tilbuddet om deltagelse på et specialmodul gælder alle deltagere, der gennemfører Mediatoruddannelsen. Tidligere deltagere kan deltage på et af specialmodulerne til en reduceret pris.

 

Lærebøger og kursusmateriale

Deltagerne forventes at anskaffe følgende bøger, som basis for undervisningen på samtlige moduler: 

  • Vindeløv, Vibeke (2020): Konfliktmægling - en refleksiv model, Djøfs Forlag.
  • Deleuran, Pia (2011): Mediation som mulighed: Partsadvokatens Rolle, Djøfs Forlag.


Derudover er følgende litteratur anbefalet som supplerende læsning under uddannelsesforløbet: 

  • Vindeløv, Vibeke m.fl. (2016): International Konfliktløsning, Samfundslitteratur.
  • Mnookins, Robert (2010): Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight, New York, NY: Simon & Schuster. 


Der uddeles materialekompendier ved starten af forløbet. Da uddannelsen gennemføres over flere måneder, er der god tid til, at det indlærte stof kan relateres til det daglige arbejde. Der gennemføres ikke eksamen. Imidlertid er der deltagelseskrav, for at diplomet kan opnås ved afslutning af uddannelsen.

Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge optagelse i foreningen Danske Mediatoradvokater på www.mediatoradvokater.dk, og for advokater er det muligt efterfølgende at blive udpegningsberettiget mediatoradvokat ved Mediationsinstituttet.

 

Pris

Medlemspris 42.000 kr. ekskl. moms
Standardpris 49.995 kr. ekskl. moms

 

Det praktiske

Læs mere på tilmeldingssiden for den enkelte uddannelse.

 

Kursuslektioner: 58

 
Undervisere:


Finn Lænkholm er formand for Danske Mediatoradvokater og retsmægler ved domstolene; ejer af Lænkholm Mediation og advokat (H) i IDA; tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som mediator og mægler. Finn Lænkholm har gennemført over 300 sager som mediator og har stor erfaring som oplægsholder og underviser i mediation, forhandling og konfliktløsning.

 


Mogens Yde Knudsen er selv uddannet på Danske Advokaters mediatoruddannelse, da den blev udbudt første gang i 2002. Lige siden har han undervist i mediation på denne uddannelse og i diverse andre sammenhænge, herunder løbende som gæsteunderviser på Aarhus Universitet. 

 

Baria Ahmed er en britisk mediator og voldgiftsdommer med fokus på internationale projekter. Hun har været medlem af Lead Training Faculty ved Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) siden 2008 og har samarbejdet med blandt andre Verdensbanken, IFC, UNDP, Inter-American Development Bank og EU. 
 

Gæsteundervisere:
 

 
Anders Bjørk er foredragsholder, underviser og forandringsvejleder. De seneste år har Anders haft sit fokus på leder- og medarbejderudvikling i private og offentlige virksomheder. Han holder ca. 180 foredrag og undervisningsdage om året fordelt i hele landet inden for bl.a. personligt lederskab, gennemslagskraft og samarbejde. Anders er uddannet jurist og har arbejdet med politikudvikling i Økonomi– og Erhvervsministeriet, hvor han bl.a. udarbejdede selskabs- konkurrencelove og materiale til ministerrådsmøder i Bruxelles. 

 

 
Henrik Lando er professor i retsøkonomi, Copenhagen Business School og professor 2 på USN i Norge. Han har en PhD i økonomi fra Københavns Universitet, og har forsket og undervist i retsøkonomi på CBS og på udenlandske universiteter, bla. Skt Gallen, Hebrew, Tel Aviv, og Oslo Universitet, i omtrent tredive år. Henrik har skrevet sammen med ledende retsøkonomer bla. Steve Shavell fra Harvard universitet. Hans egen forskning har drejet sig om kontraktretlige, erstatningsretlige, strafferetlige og bevis-retlige emner. I øjeblikket forsker Henrik i ændrede omstændigheder i kontraktretten samt i mediation som konfliktløsningsmetode.
 
 

 
Ole Kamp er selvstændig konsulent og foredragsholder. Økonom og teolog fra Aarhus med studieophold i Hongkong og har arbejdet som organisationskonsulent, sognepræst, højskoleforstander og efterskoleforstander. Gennem de seneste 12 år har han som konsulent og foredragsholder specialiseret sig i ledelse, organisationsudvikling, visions- og strategiprocesser og implementering - samt konflikthåndtering. Gennem alle årene har værdier og etiske dilemmaer været centrale elementer i arbejdet. Ole er desuden aktiv i en række bestyrelser og er blandt andet formand for Center for Selvmordsforskning.

Nyheder

KURSER

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00