Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser
Mediatoruddannelsen har fokus på metode, mediation og retsmægling gennem teori og intensiv træning. Et kompetencegivende forløb hvis du vil være mediator

Mediatoruddannelsen

Mediatoruddannelsen er en kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være mediator. Uddannelsen har fokus på metoden, mediation og retsmægling, herunder teori og intensiv træning.

 

Om uddannelsen

Over 600 advokater, jurister m.fl. har nu gennemført mediationsuddannelsen siden starten i 2002. De har dermed fået indblik i mediation som en alternativ og avanceret konfliktløsningsmetode.

 

Mediatoruddannelsen er godkendt af Advokatsamfundet, Voldgiftsinstituttet, Voldgiftsnævnet og Domstolsstyrelsen


Uddannelsen lever op til uddannelseskravene i Mediationsinstituttet og Danske Mediatoradvokater


Hør tidligere kursist, produktionsdirektør Lasse Lindkvist Hansen fortælle, hvorfor han anbefaler vores mediatoruddannelse.

Mediatoruddannelsen 2024 - Generel
Læs mere og tilmeld dig her


Mediatoruddannelsen - med særligt fokus på bygge-, anlæg- og relaterede brancher 2023
Læs mere og tilmeld dig her

I uddannelsesforløbet tages der udgangspunkt i den faciliterende mediationsmetode, som er alment anerkendt i Danmark. Metoden er anvendt som grundlag for implementeringen af retsmægling ved alle byretter og landsretter samt Sø- og Handelsretten i 2008. En del advokater, der deltager i uddannelsesforløbet, ønsker at virke som mediatorer og retsmæglere efter uddannelsesforløbets afslutning, mens andre kan ønske at anvende de nyvundne færdigheder som partsadvokater i mediations- og retsmæglingssager. De fleste har som sidegevinst glæde af værktøjerne i deres advokatarbejde, herunder i forhandlinger i almindelighed.

Uddannelsen består af tre moduler - et introduktionsforløb, et intensivt træningsforløb og et afrundingsforløb med fokus på deltagernes personlige indfaldsvinkel. I alt 7 undervisningsdage.

Samtlige mediatoruddannelser er godkendt af Advokatsamfundet og berettiger deltagerne til 58 kursuspoint.

 

Uddannelsens struktur & undervisningens indhold

Modul 1 introducerer deltagerne til de grundlæggende metoder i mediation og retsmægling.

Modul 2 tager deltagerne igennem et intensivt træningsforløb, hvor der prøves kræfter med de lærte tekniker og teorier.

Modul 3 afrunder uddannelsen ved at have fokus på deltagernes egen indfaldsvinkel på uddannelsen, hvilket giver brugbare og praktiske redskaber til at tage med sig hjem.

 

Lærebøger og kursusmateriale

Deltagerne forventes at anskaffe følgende bøger, som basis for undervisningen på samtlige moduler: 

  • Vindeløv, Vibeke (2020): Konfliktmægling - en refleksiv model, Djøfs Forlag.
  • Deleuran, Pia (2011): Mediation som mulighed: Partsadvokatens Rolle, Djøfs Forlag.


Derudover er følgende litteratur anbefalet som supplerende læsning under uddannelsesforløbet: 

  • Vindeløv, Vibeke m.fl. (2016): International Konfliktløsning, Samfundslitteratur.
  • Mnookins, Robert (2010): Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight, New York, NY: Simon & Schuster. 


Der uddeles materialekompendier ved starten af forløbet. Da uddannelsen gennemføres over flere måneder, er der god tid til, at det indlærte stof kan relateres til det daglige arbejde. Der gennemføres ikke eksamen. Imidlertid er der deltagelseskrav, for at diplomet kan opnås ved afslutning af uddannelsen.

Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge optagelse i foreningen Danske Mediatoradvokater på www.mediatoradvokater.dk, og for advokater er det muligt efterfølgende at blive udpegningsberettiget mediatoradvokat ved Mediationsinstituttet.

 

Pris

Medlemspris 42.000 kr. ekskl. moms
Standardpris 49.995 kr. ekskl. moms

 

Det praktiske

Modulerne afholdes som internat - der startes kl. 10.00 første dag på hvert modul.
Uddannelsen er inkl. fuld forplejning og overnatning.
Afholdes på Trinity Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia.

 

Kursuslektioner: 58

 
Undervisere:


Finn Lænkholm er formand for Danske Mediatoradvokater og retsmægler ved domstolene; ejer af Lænkholm Mediation og advokat (H) i IDA; tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som mediator og mægler. Finn Lænkholm har gennemført over 300 sager som mediator og har stor erfaring som oplægsholder og underviser i mediation, forhandling og konfliktløsning.

 


Mogens Yde Knudsen er selv uddannet på Danske Advokaters mediatoruddannelse, da den blev udbudt første gang i 2002. Lige siden har han undervist i mediation på denne uddannelse og i diverse andre sammenhænge, herunder løbende som gæsteunderviser på Aarhus Universitet. 

 

Baria Ahmed er en britisk mediator og voldgiftsdommer med fokus på internationale projekter. Hun har været medlem af Lead Training Faculty ved Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) siden 2008 og har samarbejdet med blandt andre Verdensbanken, IFC, UNDP, Inter-American Development Bank og EU. 

 

Nyheder

KURSER

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00