Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


10-01-2020
AdvokatKODEKS som pejlemærke


Adm. dir. Lasse Iversen Hansen, Penta.

 

Mere end halvdelen af branchen arbejder i en advokatvirksomhed, der har tiltrådt advokatKODEKS. En af de virksomheder er Penta Advokater, der er en af region Syddanmarks største advokatvirksomheder.

 

Da Penta Advokater første gang hørte om advokatKODEKS, var der ingen tvivl om, at de ville tilslutte sig. AdvokatKODEKS flugtede allerede virksomhedens værdier, og det faldt derfor helt naturligt at sende det signal ved at tiltræde KODEKS. Selvom der ikke var behov for at ændre i virksomhedens DNA og medarbejdernes ”mindset” for at kunne efterleve advokatKODEKS, så fungerer kodeksets alligevel som en pejlemærke for virksomheden. ”AdvokatKODEKS ligger dybt i vores DNA. Det er integreret i den måde, vi arbejder på og kommer til udtryk i oplæringen af de unge, i den måde vi rekrutterer på, og den måde vi kommunikerer med vores kunder på. En gang imellem stopper vi dog lige op og vurderer, om vi er der, hvor vi ønsker at være. Skulle man være i tvivl om, hvorvidt man var ved at træde ved siden af som virksomhed, så står jo en række konkrete anbefalinger i advokatKODEKS”, forklarer adm. dir. Lasse Iversen Hansen og bestyrelsesformand Helge Busk hos Penta Advokater.

 

AdvokatKODEKS er god ledelse

Virksomheder, der har tiltrådt advokatKODEKS, arbejder med fem elementer, som alle bidrager til at give kunden den bedst mulige rådgivning, og som samtidig er med til at sikre, at advokatvirksomheden optræder samfundsansvarligt. Et af elementerne er god ledelse af medarbejdere, og her har Penta Advokater gjort en særlig indsats. ” Som ny mand i butikken gør man sig nogle observationer, og jeg har taget temperaturen på, hvor dygtige ledere vi er i Penta. Hvad, der generelt karakteriserer virksomhedens ledere, er, at de ud over at være faglige dygtige ledere også er rigtig gode personaleledere. De forstår coaching og værdien i at give feedback. De forstår den mere moderne tilgang til at udvikle medarbejdere i en videntung virksomhed, hvor man har folk, der har en forventning om at blive bedre hver eneste dag, de møder på arbejde”, understreger Lasse Iversen Hansen.

 

Medarbejdertrivsel er altafgørende

Tilfredsheden blandt en virksomheds medarbejdere kan måles på mange måder. Nogle af de mest afgørende parametre for virksomhedsdriften er dog medarbejderomsætning, sygefravær og rekruttering. Her ligger Penta med deres egne ord ualmindeligt flot, hvilket foruden fokus på god ledelse skyldes rammer, der sikrer medarbejderne stor frihed i hverdagen samt indsigt i og indflydelse på virksomhedens drift. ”Hvis vores kunder roser os konstant, så er det fordi, vores medarbejdere gerne vil levere varen, og det vil de fordi, de føler, at Penta er et godt sted at være. Det kan være svært at være et advokatkontor, der bor et godt stykke fra den nærmeste jurauddannelse. Alligevel får vi konstant henvendelser fra dygtige, unge jurastuderende, der ønsker at blive en del af teamet og som oftest ender med at blive efter endt uddannelse”, fortæller Lasse Iversen Hansen.

 


Line Vendelbo Kudsk, advokatfuldmægtig hos Penta Advokater.

 

Danske Advokater har talt med en af de unge medarbejdere hos Penta om, hvad der fik hende til at søge til virksomheden. ”Jeg gik bevidst efter at blive advokatfuldmægtig hos Penta Advokater. Mulighederne for faglig udvikling kombineret med ansvar, ambitioner og fleksibilitet var – og er stadig – en særdeles attraktiv cocktail. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er forventninger til vores præstationer. Lige så tydeligt fornemmer jeg, at der er tale om realistiske forventninger, som giver rig mulighed for at dyrke privatliv, fritidsinteresser og netværk”, siger Line Vendelbo Kudsk, advokatfuldmægtig hos Penta Advokater.

 

Vejen dertil

Det har krævet en del arbejde for virksomheden at nå dertil, hvor den er nu. ”At nå til enighed om en balance har givet os mulighed for at måle på indsatsen og skabe synlighed for alle ift., hvornår man har leveret det aftalte og dermed med sindsro kan gå hjem. Hver eneste partner og medarbejder har et budget fastlagt ud fra nogle objektive og subjektive kriterier. Det er helt åbent, og alle kan se hinandens tal. Bevidstheden om og synliggørelsen af individuelt tilpassede produktionsmål har løftet vores effektivitet med ca. 20 procent over de sidste tre år uden at arbejde mere”, påpeger Helge Busk.

 

Andre virksomheder har også taget advokatKODEKS til sig

87 advokatvirksomheder har indtil videre tiltrådt advokatKODEKS lige fra enkeltmandskontorer til virksomheder med flere hundrede medarbejdere. Sammen beskæftiger de mere end 4.700 personer. Danske Advokater har netop offentliggjort 2019-rapporten for advokatKODEKS, og resultaterne viser, at virksomhederne tager arbejdet med advokatKODEKS alvorligt. Der har således været en markant positiv udvikling på næsten alle parametre under de forskellige kodekselementer siden sidste opgørelse i 2017.

Rapporten kan læses her


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19