Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


21-09-2022
Ny hvidvaskvejledning fra Advokatrådet

Advokatrådet har netop udsendt sin reviderede hvidvaskvejledning.

 

Vejledningen er væsentligt udbygget i forhold til udgaven fra sommeren 2017 og indeholder navnlig en række eksempler på, hvornår sager i forhold til advokaten er, henholdsvis ikke er omfattet af hvidvaskloven. Herudover indeholder den nye anvisninger på, hvem der skal være genstand for kundekendskabsproceduren, især i sager om bobehandling.

 

Et emne af stor praktisk betydning er, hvornår advokaten skal gennemføre kundekendskabsproceduren. Herom fastslår vejledningen, at advokaten som udgangspunkt skal have gennemført processen, inden sagen påtages, og at gennemførelsen, kun hvis der foreligger begrænset risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme kan gennemføres under etableringen af klientforholdet. Det er herved altid en forudsætning, at der ikke gennemføres transaktioner eller ydes rådgivning til klienten, før proceduren er gennemført.

 

På den baggrund anbefaler Danske Advokater sine medlemsvirksomheder, at de i den første henvendelse til klienten i sager omfattet af hvidvaskloven udtrykkeligt gør opmærksom på, at advokaten efter hvidvasklovgivningen ikke må gennemføre nogen transaktion eller yde rådgivning, før klienten har afgivet de udbedte oplysninger og dokumentationer.

 

Der kan også være grund til at være opmærksom på, at en kurator i et konkursbo har pligt til at give underretning til Hvidvasksekretariatet via GoAML, selv om han/hun har sendt en underretning til politiet efter konkurslovens § 110, stk. 4.

Den nye vejledning kan læses her


Nikoline Sneholt
Nikoline Sneholt | Juridisk konsulent | 33 43 70 05 | nsn@danskeadvokater.dk


Kontakt

Nikoline er juridisk konsulent for fagudvalgene for databeskyttelse, konkurrenceret og selskabs- og finansieringsret. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder

Læs mere…

33 43 70 05