Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


23-09-2022
Og advokatKODEKS-prisen går til…

I forbindelse med Danske Advokaters kongres den 23. september blev branchens advokatKODEKS-pris uddelt, og den gik til Poul Schmith/Kammeradvokaten for deres konkurrence om Fremtidens grundlov.

 

Hvert år inviterer advokatvirksomheden gymnasieelever til at dykke ned i grundloven og producere mobilfilm med deres helt egne bud på fremtidens grundlovssikrede værdier, rettigheder og pligter.

 

Dommerkomiteen lagde vægt på, at initiativet giver yngre mennesker et indblik i retsstatens opbygning og sætter fokus på de demokratiske grundrettigheder. Samtidig formår projektet at formidle jura i øjenhøjde, hvilket styrker den offentlige samtale – særligt i en tid, hvor ord som pandemi, mink-sag, rigsret og krig i Europa præger debatten.

 

Hos Poul Schmith/Kammeradvokaten glæder man sig over prisen:

 

”Det er en stor ære at vinde AdvokatKODEKS-prisen, og det bestyrker mig i, at vi har fat i noget vigtigt. I en tid med teknologiske og politiske omvæltninger sættes retssikkerheden under pres. Grundlovskonkurrencen udspringer af et ønske om at styrke de unges bevidsthed om grundloven og vores grundlæggende rettigheder, ikke mindst frihedsrettighederne. Med konkurrencen har vi desuden ønsket at give taletid til flere af samfundets stemmer, og særligt dem, der endnu ikke har opnået alderen til at bruge deres grundlovssikrede stemmeret. Ungdommen er vigtig at få i tale, for den er bindeleddet mellem nutidens og fremtidens grundlov”, siger Managing Partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten Jens Bødtcher-Hansen.

 

Danske Advokaters advokatKODEKS bygger på værdierne åbenhed, diversitet, moderne ledelse, etiske dilemmaer og socialt ansvar.


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19