Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


05-10-2022
Formandsblog: Rimer retssikkerhed mon på valgkamp?

Så skal danskerne til stemmeurnerne. Jeg håber, at vi får en saglig valgkamp, og jeg håber, at vi får en valgkamp, hvor der også bliver tid til at diskutere retssikkerhed, for området trænger til en kærlig hånd.

 

Vi så med mink-sagen, at det netop er i krisesituationer, at retssikkerheden for alvor skal stå sin prøve.

 

Vi har et akut problem med alt for lange sagsbehandlingstider hos domstolene. Det går ud over borgere og virksomheder. Der er behov for at få lagt en langsigtet politisk plan for, hvordan domstolene får tilført de nødvendige ressourcer, og hvordan vi her og nu kan lette sagspuklerne.

 

Danske Advokater havde for nylig et møde med retsudvalget, hvor vi spillede en række forslag ind i det politiske maskinrum – bl.a. om øget brug af retsmægling, men uanset hvad, så er der behov for flere ressourcer, og det kræver finansiering, for vi har et alvorlig inflationsspøgelse hængende over os, som vi ikke har set i mange år. Krigen i Ukraine gør, at der virkelig er brug for en ansvarlig økonomisk politik. Det bliver ikke en fest efter valget – uanset regeringsfarven – men det er i min optik nødvendigt at undgå en langvarig inflationsspiral, for så bliver vi alle tabere.

 

Hvis der ikke er styr på økonomien, går det altid hårdest ud over de svage, og det leder mig igen hen til behovet for en bedre retssikkerhed – særligt for de svageste.

 

Retshjælpen er blevet udhulet og unødvendigt bureaukratiseret. Dertil kommer, at det er alt for svært at få bevilget fri proces. Derfor ligger der en væsentlig opgave i det såkaldte Waage-udvalg, men så sandelig også hos politikerne. Vi må heller ikke glemme alle de mennesker, der bor i mindre byer, hvor der ikke er retshjælpsinstitutioner. Hverken pengepung eller postnummer må være afgørende for retssikkerheden.

 

Jeg indledte med mink-sagen, for den viser jo med meget stor tydelighed, at der er behov for bedre lovkvalitet. I stedet for at lovsjuske, skal virkelighedens aktører inviteres med ind i lovgivningsprocessen. Det sikrer kvalitet, og det sikrer, at lovmøllen bedre kommer til at rime på virkeligheden. Dialog med dem, der har skoene på – og ved hvor de trykker – og grundige konsekvensvurderinger af alle lovforslag – kan være med til at sikre en bedre lovkvalitet. Både politikerne, borgere og virksomheder har brug for at få et ordentligt billede af konsekvenserne af de love og regler, der bliver fremsat og vedtaget.

 

Der er med andre ord nok at diskutere. Jeg glæder mig.

 

God valgkamp!

 

Med venlig hilsen

 

Jesper Rothe

Formand for Danske Advokater


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19