Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


08-11-2022
Procedureadvokaters specialepris er uddelt for første gang

Specialforeningen Foreningen af Procedureadvokater har i 2022 stiftet en specialepris, der uddeles årligt til særligt velskrevne specialer inden for emnet procesret.

 

Specialeprisen er blevet uddelt for første gang, og den gik til Victoria Christine Kleis Schmidt,  der er advokatfuldmægtig hos Kromann Reumert. Victoria har skrevet speciale om beskyttelsen af forretningshemmeligheder i den civile retspleje i lyset af de grundlæggende principper om offentlighed og kontradiktion.

 

Specialet undersøger, hvordan forretningshemmeligheder kan beskyttes i civile retssager, hvor offentlighedsprincippet og kontradiktionsprincippet kan give andre parter, partsrepræsentanter og offentligheden indsigt i fremlagt processtof. Undersøgelsen er navnlig fokuseret på at identificere de momenter, der efter gældende ret indgår i afvejningen mellem på den ene side hensynene til offentlighed og kontradiktion og på den anden side hensynet til forretningshemmeligheder. Desuden undersøges, om der er mulighed for at øge beskyttelsen af forretningshemmeligheder inden for de retlige rammer, der følger af grundlovens § 65, EMRK artikel 6 samt de grundlæggende principper om offentlighed og kontradiktion i retsplejen.

Du kan læse specialet i sin helhed her.

 

Bedømmelsesudvalget, der består af advokat Bjørn Wittrup, advokat Therese Kemp, professor Lasse Højlund Christensen og professor Clement Salung Petersen, valgte at tildele prisen til netop Victorias speciale, da specialet på en juridisk og sproglig overbevisende måde udfylder et væsentligt videnshul om en central civilprocesretlig problemstilling, som har væsentlig praktisk relevans for danske advokater.


Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Foreningen af Procedureadvokater, Danske IT-advokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret.


Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder og er ansvarlig for fagudvalget for advokatret og-etik samt fagudvalget for klima

 

Læs mere…

33 43 70 06