Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


24-03-2020
10 anbefalinger til drift af advokatvirksomheder under Corona-krisen

Statsministeren har mandag meddelt, at regeringens begrænsninger på vores udfoldelser med henblik på at begrænse smittespredning af Covid-19 er i kraft til og med mandag den 13. april 2020 – 2. påskedag.

 

Vi er godt klar over, at I allerede i advokatvirksomhederne i vidt omfang har indrettet jer på den nye virkelighed. Nedenstående 10 punkter er derfor alene et forsøg på at samle nogle helt overordnede anbefalinger. Anbefalingerne træder ikke i stedet for de retningslinjer og påbud, der er udstukket af myndighederne. Helt generelt gælder det om fortsat at benytte sin sunde fornuft.

 

  1. Begræns den fysiske tilstedeværelse på kontoret mest muligt. I praksis betyder det, at den enkelte virksomhed bør søge at sikre medarbejdere mulighed for at løse deres opgaver hjemmefra i videst muligt omfang.
  2. Hold afstand. Anbefalingen om at holde afstand gælder indendørs og udendørs – og også på kontoret. Er man nødt til at være tilstede på kontoret, bør virksomheden søge at indrette arbejdspladsen, så der er god afstand mellem medarbejderne. Om muligt bør man søge at sikre at medarbejdere sidder enkeltvis i separate lokaler.
  3. Arbejd forskudt eller i ”skiftehold”. Er det ikke muligt at arbejde hjemmefra eller at sikre ordentlig afstand mellem medarbejderne på kontoret, bør man overveje at arbejde forskudt eller i flerholdsskift.
  4. Undgå unødig mødeaktivitet. For at begrænse risikoen for smittespredning bør fysiske møder med klienter, og andre forretningsaktiviteter, der involverer fysiske møder, holdes til et absolut minimum. Vi anbefaler brug af telefon- eller videomøder. Skal man holde fysiske møder, bør møderne gøres så korte som muligt, og der skal sikres tilstrækkelig stor afstand mellem de enkelte mødedeltagere (1-2 meter).
  5. Meddel nuværende og mulige nye klienter, at kontoret er lukket for fysiske møder, men at I er til at træffe på telefon og mail. Skriv det på hjemmesiden og sæt også en seddel på døren til kontoret, der klart tilkendegiver, at man ikke skal komme ind på kontoret, men at man i stedet skal ringe eller skrive.
  6. Al direkte fysisk kontakt bør undgås. Sædvanlige hilse- og omgangsformer, som involverer håndtryk, et klap på skulderen eller et kram skal undgås. Der bør i det hele taget observeres 1-2 meters fysisk afstand i alt, hvad man foretager sig. Det samme gælder i princippet alle andre mulige smittekilder. Begræns trafikken af fysiske dokumenter mellem medarbejdere. Hver eneste gang flere er i berøring med det samme dokument, opstår en potentiel smittekilde.
  7. Sørg for ordentlig hygiejne på arbejdspladsen. Det er nu mere end nogensinde væsentligt med ordentlig hygiejne på arbejdspladsen. Særligt håndhygiejne er af betydning, og der bør være umiddelbar adgang til hyppigt at vaske hænder for alle tilstedeværende medarbejdere i løbet af arbejdsdagen. Adgang til at benytte håndsprit og engangslommetørklæder vil være en fordel. Ligeledes er det vigtigt at sikre grundig og hyppig rengøring af kontorer, fællesarealer, køkkener, toiletter mv.
  8. Vær tydelig omkring, at medarbejdere med selv milde symptomer skal blive hjemme. Det er et fælles samfundsansvar at sikre, at medmennesker, der udviser symptomer, holder sig hjemme for ikke at smitte andre. Det gælder generelt, men det gælder naturligvis i særlig grad over for kolleger, som man går op ad på kontoret i løbet af en arbejdsdag.
  9. Er jeres fysiske arbejdsplads helt lukket i disse uger skal I sikre jer, at sager og andet fortroligt materiale er behørigt sikret og låst inde, at alarmen er slået til og at alle øvrige sikkerhedsforanstaltninger er på plads. Det gælder også it-sikkerheden, som vi tidligere har skrevet om. Står kontoret tomt, kan I samtidig bede jeres rengøringsfolk om at udføre en grundig hovedrengøring. Det er godt for kontoret, og det er godt for rengøringsfirmaet.
  10. Udvis forståelse, fleksibilitet og mentalt overskud i en svær tid. Det er svært at være indehaver af en selvstændig virksomhed i denne situation, men det er også svært at være medarbejder. Find løsninger sammen.

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19