Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


21-04-2020
Genåbning af retter: Det kæmper vi for

Danske Advokater er i tæt dialog med Domstolsstyrelsen om den forestående genåbning af retterne. Vi lægger i drøftelserne vægt på,
 

  • at arbejdet med genåbning af retterne ikke alene fokuserer på straffesager. En lang række civile sager, herunder familieretssager skal også prioriteres, og der er behov for at fastholde fokus på, at også en lang række ekspeditioner, som ikke er egentlige retsmøder, prioriteres og gennemføres, f.eks. i relation til boer.
  • at sundhed og sikkerhed for alle aktører prioriteres. Advokater og andre professionelle aktørers sikkerhed skal prioriteres lige så højt som sikkerheden for rettens personale – og der skal vises hensyn til de sundhedsmæssigt særligt sårbare.
  • at de mange greb, der skal tages for at få retternes produktion op i ekstra højt gear, foretages med lige så stor respekt for advokaternes tid og planlægning som for retternes.
  • at der tænkes praktisk. Klare vejledninger, enkle forholdsregler, klare udmeldinger og ikke for meget overladt til den enkelte ret. Det er ikke i denne situation, vi har brug for 24 forskellige løsninger.
  • at behovet for at komme hurtigt op i tempo ikke sker på bekostning af retssikkerheden.

 

Vi indgår i et sektorsamarbejde sammen med de øvrige aktører i retssystemet om at sikre en hurtig og sikker genåbning af retterne fra mandag den 27. april. Vi kan ikke love, at alle vores ønsker og synspunkter bliver gennemført, men vi vil gøre vores for at sikre, at hensynet til advokaternes arbejde og sikkerhed får den fornødne plads i planerne for genåbningen.


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19