Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


29-04-2020
Datatilsynet udtaler alvorlig kritik og meddeler virksomhed påbud efter mangelfuld risikovurdering

På baggrund af 3 anmeldte databrud bad Datatilsynet virksomheden BroBizz om bl.a. at fremsende deres risikovurdering. Datatilsynet fandt på baggrund af risikovurderingen, at virksomheden ved vurderingen af, hvilket sikkerhedsniveau der var passende, ikke havde taget tilstrækkeligt hensyn til de risici, som behandlingen udgjorde. Datatilsynet udtalte alvorlig kritik og meddelte påbud om at bringe forholdene i orden inden for 4 uger.

 

Afgørelsen vedrører videregivelse af kundeoplysninger til uvedkommende, og påbuddet vedrører vurderingen af de risici for de registrerede, der er forbundet med den type behandling personoplysninger, som virksomheden foretager i forbindelse med at sikre identiteten af den fysiske person, som fremsætter en anmodning som omhandlet i forordningens artikel 15-21, jf. artikel 32, stk. 2. Afgørelsen berører dog i den forbindelse også mere generelle spørgsmål i relation til indholdet af risikovurderinger, undervisning af de ansatte og håndtering af anmeldelse af databrud.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her.

Vejledning fra Datatilsynets og Rådet for Digital Sikkerhed om risikovurdering findes her.

Læs mere om anmeldelse af sikkerhedsbrud her.

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte juridisk konsulent, Mette Fjord Kristensen, på tlf. 33 43 70 14 eller mfk@danskeadvokater.dk.


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19