Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


26-05-2020
Ros for genåbning af retterne

I forbindelse med genåbningen af retterne deltager Danske Advokater i et sektorsamarbejde, som skal sikre en god dialog omkring de mange aspekter af genåbningen af retterne og de forholdsregler, der skal tages i lyset af Covid-19. På seneste møde i sektorsamarbejdet kunne Domstolsstyrelsen oplyse, at retterne er tæt på normal gænge, når man ser på antal sager. Målopfyldelsen for civile sager ligger dog lidt lavere end for de øvrige sagstyper. Der var fra alle aktører generel ros til samarbejdet og fleksibiliteten, der har været med til at sikre, at retterne så hurtigt er kommet i gang igen efter nedlukningen. Der berammes alle steder for fuld kraft – mange steder også i ydertidspunkter og på traditionelle fridage.

 

Vores medlemmer melder generelt positivt tilbage om genåbningen ude ved byretterne, men det er samtidig tydeligt, at der er lokale forskelle. Vi opfordrer alle til at tage dialogen med deres retspræsident lokalt, hvis der er forhold, som kan forbedres. Vi hos Danske Advokater står også fortsat til rådighed, og vi hører gerne fra medlemmerne, hvis der er forhold, som vi skal rejse over for Domstolsstyrelsen. Vi har bl.a. peget på, at det vil være hensigtsmæssigt med nogle retningslinjer for anvendelsen af vidneafhøring over videolink i disse tider, hvor vidner fra udlandet ikke altid kan være fysisk tilstede. Domstolsstyrelsen har oplyst, at de netop har lagt sådanne retningslinjer ud til retterne på domstolenes intranet.  Vi har også peget på forhold i relation til fx udkørende fogedforretninger, hvor praksis kan opleves forskellig fra ret til ret. Igen er opfordringen til advokaterne om at tage dialogen lokalt.

                                           

Når alt dette er sagt, taler vi om en rejse på vej tilbage mod normale tilstande – ikke imod en verden, hvor de problemer, som vi også kendte før Covid-19 – fx med lange berammelsestider – er forsvundet. Det vil kræve helt andre politiske initiativer.


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19