Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


02-06-2020
Godt at de civile sager kommer på dagsordenen

Ugen op til pinse var en god uge for dem, der interesserer sig for udviklingen i de civile retssager i Danmark.

 

Mandag offentliggjorde Justitia en analyse om brugen af civile retssager for erhvervslivet. Analysen peger på en række udfordringer i forbindelse med brugen af civile retssager til løsning af tvister i erhvervslivet, og Justitia kommer samtidig med en række forslag, som det bliver interessant at se nærmere på og have en grundig drøftelse af.

 

To helt centrale problemer springer i øjnene:

  • Det tager for lang tid at få civile sager afsluttet ved domstolene
  • Systemet med dækning af sagsomkostninger skal reformeres. Det er for dyrt at få ret.


Samtidig kom det frem, at justitsminister Nick Hækkerup har bedt Retsplejerådet om at gennemføre en mere gennemgribende analyse af årsagerne til faldet i antallet af civile sager ved domstolene og – om nødvendigt – komme med forslag til lovændringer. Retsplejerådet skal færdiggøre sit arbejde inden udgangen af 2021. Berammelsestider og økonomi må blive væsentlige emner at få analyseret og reformeret.

 

I april i år meddelte justitsministeren, at han ville igangsætte det udvalg om reglerne om retshjælp og fri proces, som også den tidligere regering havde lovet at gennemføre. Godt nok fortsat med advokaterne henvist til en følgegruppe, men alligevel. Også her er problemet, at man har fået skabt et system, der ikke virker. Det er for bøvlet og for dyrt at gøre brug af de ordninger, der ellers skulle sikre alle mulighed for at få en sag prøvet.

 

I forlængelse af et møde mellem Danske Advokaters bestyrelse og Folketingets Retsudvalg i februar 2020 fremsendte vi fra Danske Advokaters side fem konkrete forslag, der vil kunne medvirke til at reducere ventetiderne ved domstolene – både i civile sager og i straffesager. Det gælder om at tænke ”ud af boksen”, hvis der virkelig skal ske forandringer. Det kan være ”overbooking” af retssale eller at få luget en række sagstyper - som fx vedr. flyforsinkelser - helt ud af domstolsregi.

 

Når der på kort tid kommer så mange initiativer på banen, der kredser om de samme spørgsmål – de civile sager – må det tages som udtryk for, at der her virkelig er et emne, der tåler både gennemlysning og reform. Min opfordring skal være, at politikere og embedsmænd husker at samtænke problemstillingerne – for de hænger sammen – og at de husker at inddrage brugerne af retssystemet – herunder naturligvis advokaterne – inden de fremlægger politiske initiativer til en reform af den civile retspleje.

 

Denne sag er så vigtig for respekten for det danske retssamfund. Derfor må alle relevante aktører – advokater, dommere, myndigheder, retshjælpsinstitutioner, forsikringsselskaber, tænketanke, akademikere og politikere – gå sammen om at finde løsninger. Det fortjener alle danske borgere og virksomheder. Vi kan ikke opretholde et system, hvor det tager år og dag at få afsluttet en civil sag, og hvor man ikke kan få ret, hvis ikke man har råd.

 

Jørgen Kjergaard Madsen

Formand, Danske Advokater


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19