Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


21-10-2020
Initiativer mod sexisme

Danske Advokaters bestyrelse har på et møde i dag vedtaget et katalog af initiativer, der skal være med til at sætte ind mod seksuelle krænkelser og sexisme i advokatbranchen. Danske Advokater ønsker klart at signalere, at advokatbranchen tager ansvar, og vi ønsker at sende et klart signal om, at seksuelle krænkelser og sexisme ikke hører hjemme nogen steder – heller ikke i advokatbranchen. På den baggrund iværksætter Danske Advokater omgående følgende initiativer:

 

  1. Danske Advokater igangsætter en undersøgelse af omfanget af seksuelle krænkelser og sexisme i Danske Advokaters medlemsvirksomheder. Undersøgelsen er identisk med den undersøgelse, DJØF og DJØF Advokat allerede har gennemført over for sine advokat-medlemmer, men inkluderer flere medarbejdergrupper.
  2. Danske Advokater opfordrer ledelserne i Danske Advokaters medlemsvirksomheder til at melde klart ud om 0-tolerance. Det vil sende et vigtigt signal, at ledelserne i medlemsvirksomhederne så klart siger fra over for sexisme og seksuelle krænkelser.
  3. Danske Advokater opfordrer medlemsvirksomhederne til at iværksætte eller udvide deres whistleblowerordning til også at omfatte sager om sexisme og seksuelle krænkelser.
  4. Danske Advokater nedsætter en arbejdsgruppe under bestyrelsen, der på baggrund af erfaringer fra medlemsvirksomhederne, andre brancher og andre lande skal udarbejde forslag til en modelpolitik mod seksuelle krænkelser og sexisme, som kan anvendes direkte ude i medlemsvirksomhederne eller inspirere til udarbejdelsen af egne politikker.
  5. Arbejdsgruppen får også til opgave at komme med forslag til vejledninger, drøftelser og dialog, som kan hjælpe den enkelte medlemsvirksomhed med at sætte emnet på dagsordenen og få talt om det blandt medarbejdere og ledelse i de enkelte medlemsvirksomheder.
  6. Arbejdsgruppen vil inddrage repræsentanter for DJØF Advokat og andre relevante medarbejdergrupper, herunder Danske Advokaters Netværk for Yngre medarbejdere i advokatbranchen (NYMA) og evt. andre relevante interessenter.
  7. Danske Advokater vil sikre, at indsatsen mod seksuelle krænkelser og sexisme bliver et fokusområde i afrapporteringen vedrørende AdvokatKODEKS i 2021, som alle medlemsvirksomheder, der har tilsluttet sig kodeks, er forpligtet til at aflægge.
  8. Danske Advokater vil søge dialog med alle relevante organisationer og samarbejdspartnere, som vi meningsfuldt kan samarbejde med om denne vigtige dagsorden.

 

Ovenstående initiativer iværksættes nu, men kan ikke stå alene. Danske Advokater vil derfor på baggrund af arbejdsgruppens arbejde se på hvilke yderligere initiativer, vi kan sætte i værk på vegne af advokatbranchen.

 

Det primære ledelsesmæssige ansvar påhviler den enkelte medlemsvirksomhed, men vi vil se på alle initiativer, der kan bidrage til kampen mod seksuelle krænkelser og sexisme.

 

København, den 21. oktober 2020

 

På vegne af Danske Advokaters bestyrelse

 

Jørgen Kjergaard Madsen, formand for bestyrelsen             Paul Mollerup, adm. direktør


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19