Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


14-12-2020
Nye bekendtgørelser om takster

Justitsministeriet har udsendt en række nye bekendtgørelser om regulering af takster og diverse erstatnings- og godtgørelsesbeløb. Disse træder i kraft 1. januar 2021. Det drejer sig bl.a. om fri proces, offentlig retshjælp ved advokat, takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

 

Her kan du se oversigten over de nye bekendtgørelser:

 

Bekendtgørelse nr. 1839 af 7. december 2020 om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 9. december 2020 og træder i kraft den 1. januar 2021.

 

Bekendtgørelsen regulerer en række beløb i erstatningsansvarsloven vedrørende størrelsen på erstatnings- og godtgørelsesbeløb i medfør af erstatningsansvarslovens § 15, stk. 1. De ændrede beløb finder anvendelse på erstatninger og godtgørelser, der kan kræves betalt helt eller delvis i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1840 af 7. december 2020 om fri proces

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 9. december 2020 og træder i kraft den 1. januar 2021.

 

Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 724 af 28. maj 2020 om fri proces. Bekendtgørelsen fastsætter regler om opgørelsen af indtægtsgrundlaget for fri proces og regulerer de i retsplejelovens § 325, stk. 3-5, angivne indtægtsgrænser for fri proces. Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om, hvilke oplysninger der skal vedlægges en ansøgning om fri proces.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1841 af 7. december 2020 om offentlig retshjælp ved advokater

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 9. december 2020 og træder i kraft den 1. januar 2021.

 

Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1503 af 18. december 2019 om offentlig retshjælp ved advokater. Bekendtgørelsen fastsætter regler om ydelse af offentlig retshjælp ved advokater, herunder omfanget af retshjælp på trin 1, 2 og 3, og regulerer de i retsplejelovens § 325, stk. 3-5, jf. § 323, stk. 3, angivne indtægtsgrænser for retshjælp på trin 2 og 3. Bekendtgørelsen regulerer endvidere størrelsen af de i § 323, stk. 6, angivne vederlag til advokater, som yder retshjælp.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1842 af 7. december 2020 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende 9. december 2020 og træder i kraft den 1. januar 2021.

 

Bekendtgørelsen fastsætter en grundtakst, som vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater) skal fastsættes på baggrund af.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her

 

Bekendtgørelse nr. 1843 af 7. december 2020 om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 9. december 2020 og træder i kraft den 1. januar 2021.

 

Bekendtgørelsen regulerer i medfør af offererstatningslovens § 9, stk. 2, 2. pkt., beløbet for hurtig tilkendelse af krav i lovens § 9, stk. 2, 1. pkt., med virkning for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Bekendtgørelsen regulerer endvidere i medfør af offererstatningslovens § 9 a, 2. pkt., beløbet i lovens § 9 a, 1. pkt., vedrørende størrelsen på erstatning for tingsskade. Det ændrede beløb finder anvendelse for tingsskade, som forvoldes i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1844 af 7. december 2020 om regulering af beløb i henhold til arveloven

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 9. december 2020 og træder i kraft den 1. januar 2021.

 

Bekendtgørelsen fastsætter det i arvelovens § 5, stk. 2, nævnte beløb til 1.350.000 kr. for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere det i arvelovens § 11, stk. 2, nævnte beløb til 810.000 kr. for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1845 af 7. december 2020 om regulering af beløb i henhold til lov om skifte af dødsboer

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 9. december 2020 og træder i kraft den 1. januar 2021.

 

Bekendtgørelsen regulerer i medfør af § 21, stk. 1, i lov om skifte af dødsboer, beløbet i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1, til 47.000 kr., således at det ændrede beløb finder anvendelse for dødsfald, der indtræder i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1850 af 7. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om gældssanering

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 9. december 2020 og træder i kraft den 1. januar 2021.

 

Bekendtgørelsen regulerer i medfør af konkurslovens § 216, stk. 7, beløbene i gældssaneringsbekendtgørelsens § 4, stk. 4, nr. 3, § 6, stk. 3, nr. 4, og § 11, således at de ændrede beløb finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter den 1. januar 2021.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19