Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


08-01-2021
Domstolsstyrelsen: Skærpede anbefalinger til afvikling af sager

Med den seneste udvikling i COVID-19-situationen har Danmarks Domstole besluttet at anbefale en række skærpede forholdsregler til retterne med henblik på at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af sagerne ved de danske domstole.

 

Domstolenes krisestab anbefaler, at der kun gennemføres sager, hvor kravet om to meters afstand kan overholdes. Da afstandskravet kan gøre det vanskeligt at gennemføre alle sager, anbefaler krisestaben, at retterne prioriterer de sager, der efter rettens vurdering findes mest kritiske.

Læs mere her

 

Læs også Domstolsstyrelsens Reviderede anbefalinger til sagsafvikling efter sundhedsfaglig gennemgang


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19