Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


14-01-2021
Advokatrapport vil skade retssikkerheden

Konkurrencerådet har i dag præsenteret sin analyse om konkurrencen i advokatbranchen. Den indeholder en lang række forslag til deregulering af branchen, der vil svække retssikkerheden og advokaters uafhængighed. Danske Advokater opfordrer politikerne til at passe godt på retssikkerheden.

 

”Vi ser frem til at drøfte forslagene med justitsministeren, der jo er ansvarlig for den lovgivning, der regulerer advokatbranchen – ligesom vi ser frem til en konstruktiv dialog med Folketingets partier. Den nuværende lovgivning er til for at beskytte klienternes retssikkerhed – ikke advokaterne, men vi er naturligvis meget åbne for at diskutere de forslag, der ikke skader retssikkerheden og forbrugerbeskyttelsen, og vi deltager meget gerne konstruktivt med løsningsforslag”, understreger Danske Advokaters formand, Jørgen Kjergaard Madsen.

 

”Det er helt afgørende, at advokater er uafhængige, så klienterne altid er sikre på, at advokaterne kun har deres interesser for øje. Netop derfor er der skrappe regler for advokater verden over. I det lys er det meget bekymrende, at økonomerne foreslår, at ejerskabsreglerne kan fjernes. Det har man prøvet i England. Resultatet blev højere priser for kunderne og interessekonflikter. Desuden vil det give andre rådgivere, fx revisorer, der ikke har så skrappe uafhængighedsregler, en konkurrencemæssig fordel, og det bør jo ikke være målet”, siger Jørgen Kjergaard Madsen, der advarer mod at slippe fx kapitalfonde, finansielle supermarkeder, revisor-giganter og forsikringsselskaber løs til at kunne at eje og drive advokatvirksomheder.

 

”Vi har set i Danske Bank og Home-sagen, hvor usundt det er med kasketforvirring. Vi har set i erhvervsskandaler, hvor usundt det er at rådgive mod samfundet samtidig med, at man reviderer for samfundet. Der er en god grund til, at man flere steder i udlandet nu splitter den slags op. Liberalisering lyder godt, men kasketforvirring er noget skidt. Derfor bør politikerne tænke sig godt om, for man kan ikke få tandpastaen tilbage i tuben”, advarer Jørgen Kjergaard Madsen, der henviser til, at justitsminister Nick Hækkerup netop har afgivet svar til Folketinget, der understreger, at:

 

”Efter Justitsministeriets opfattelse bør landets borgere og virksomheder til enhver tid have adgang til uafhængige advokater, der ikke varetager andre hensyn end hensynet til klientens interesser…”

 

og

 

”Målet indfries endvidere bl.a. ved, at retsplejeloven fastsætter klare og ufravigelige regler om advokatfirmaers ejerskab, ledelse og formål. Efter Justitsministeriets opfattelse vil en lempelse af disse regler kunne føre til en svækkelse af advokaters uafhængighed og en deraf følgende risiko for sammenblanding af interesser.”

 

Danske Advokater har derfor en meget klar appel til politikerne:

 

”Vi håber, at Nick Hækkerup og resten af regeringen og Folketinget vil holde fast i, at retssikkerheden ikke er til salg. Advokater skal kun have en kasket på – nemlig klientens. Trygheden for borgere og virksomheder bør man ikke gamble med”, fastslår Jørgen Kjergaard Madsen, der samtidig gør opmærksom på, at markedet for juridiske tjenesteydelser allerede er helt frit.

 

”Konkurrencerådets formand fremhæver jo selv meget klart i præsentationen, at der er ting, der skal tænkes over. De teoretiske gevinster, som analysen påpeger, er jo netop teoretiske. Til gengæld ved vi, at deregulering har negative omkostninger”, slutter Danske Advokaters formand.

 

Læs Danske Advokaters høringssvar her

 

 

 


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19