Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


04-03-2021
Danske Advokater støtter op om retssikkerheden i nye granskningskommissioner

I et nyligt fremsat lovforslag lægger regeringen op til indførsel af granskningskommissioner, der skal arbejde hurtigere end undersøgelseskommissioner. Danske Advokater hilser det velkomment, at retssikkerheden fortsat skal sikres i de nye granskningskommissioner.

 

Danske Advokater er optaget af at sikre og bevare retssikkerheden. Vi hilser det derfor velkomment, at retssikkerhedsgarantierne fra lov om undersøgelseskommissioner foreslås videreført i forhold til granskningskommissioner i det nyligt fremsatte lovforslag L 172 om indførelse af granskningskommissioner m.v.

 

Danske Advokater noterer med tilfredshed, at tidsfaktoren for granskningskommissioner skal være i overensstemmelse med retssikkerheden. Det vil således efter forslaget være en forudsætning for at nedsætte en granskningskommission, at kommissionens arbejde vurderes at kunne udføres inden for 12 måneder med den påkrævede grundighed, der er nødvendig for en fyldestgørende og retssikkerhedsmæssig betryggende gennemførsel af undersøgelsen. Ligeledes er Danske Advokater tilfredse med, at granskningskommissionen ikke kan tilpligtes at afgive sin beretning, før kommissionen vurderer, at dette kan ske på fyldestgørende og retssikkerhedsmæssigt betryggende vis.

 

Lovforslaget L172 bliver 1. behandlet i Folketinget den 9. marts 2021.

Læs Danske Advokaters høringssvar her


Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09