Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


10-03-2021
Danske Advokater advarer mod skærpet ansvarskrav til ledelsen i den finansielle sektor

Siden finanskrisen er der indført væsentlige reguleringer af den finansielle sektor. Danske Advokater advarer mod at skærpe ledelsesansvaret yderligere, som foreslået af en ekspertgruppe, da det kan blive svært at rekruttere tilstrækkelig kompetente ledere, der så hårdt er brug for i sektoren.

 

Danske Advokater advarer mod at skærpe ansvarsvurderingen for ledelses- og bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder til en grad, hvor det bliver svært at rekruttere tilstrækkeligt kompetente ledere.

 

Ansvarsudvalget (udvalg om skærpet ansvarsvurdering af ledelse af finansielle virksomheder) har den 27. januar 2021 afleveret en betænkning til Erhvervsministeriet, som er sendt i ekstern høring frem til 10. marts 2021.

 

Siden finanskrisen har der været løbende stramninger og sket væsentlig regulering af den finansielle sektor. Ansvarsudvalget lægger i betænkningen op til yderligere skærpede ansvarskrav til ledelses- og bestyrelsesmedlemmer i den finansielle sektor.

 

Danske Advokater har i samarbejde med deres fagudvalg afgivet høringssvar, hvor der blandt andet advares mod unødige og upræcise skærpelser af ledelsesansvaret, der vil kunne skade den danske finanssektor ved at gøre det svært at tiltrække og fastholde topledere.

 

Danske Advokater er bekymrede for det skærpede strafferetlige ansvar i - lovudkastet betegnet ”ledelsessvigt” - som der lægges op til, da formuleringerne i lovforslaget og dets bemærkninger ikke er tilstrækkelig klare til at danne grundlag for ofte årelange efterforskninger og efterfølgende retssager. Danske Advokater mener simpelthen ikke begrebet ”ledelsessvigt” er tilstrækkeligt klart.

 

Danske Advokater stiller sig også undrende over, at der i betænkningen ikke er skelet til fremmed ret. Det giver anledning til bekymring, hvis der indføres en særregulering i dansk ret, da det kan påvirke spillerummet for erhvervsudøvelse negativt, og vanskeliggøre grænseoverskridende aktiviteter.

 

Læs Danske Advokaters høringssvar her

Se høringen og betænkningen her


Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09