Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


12-04-2021
Fingeraftryk på bekendtgørelse om Konkurrenceankenævnet

Det er lykkedes Danske Advokater at få sat en række konkrete fingeraftryk på den nye bekendtgørelse om Konkurrenceankenævnet. På baggrund af vores høringssvar er der foretaget en række ændringer og justeringer.

 

Blandt andet er følgende blevet ændret efter høringen:

  • Der er blevet fastsat frister for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens svar på klager og på Konkurrenceankenævnets afgørelser i spørgsmål om lovligheden og proportionalitet af et foreløbigt påbud.
  • Der stilles nu krav til, hvilke kvalifikationer ankenævnets to medlemmer skal have, når de sammen med formanden afgør, om der skal efterprøves lovligheden og proportionaliteten af et foreløbigt påbud. Der står nu eksplicit, at det ene medlem skal have juridisk sagkundskab og det andet økonomisk sagkundskab.


Bekendtgørelsen kan læses på retsinformation her.

Læs Danske Advokaters høringssvar her


Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09