Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


12-04-2021
Indberetning til advokatKODEKS 2021

advokatKODEKS er vores ganske korte fortælling om advokatbranchens måde at arbejde på og om det samfundsansvar, vi som advokatvirksomheder og samlede branche påtager os.

 

Danske Advokater offentliggør hvert andet år en redegørelse, der giver en samlet status over virksomhedernes arbejde med at gennemføre advokatKODEKS.

 

Virksomheder, der er tiltrådt advokatKODEKS, vil derfor få tilsendt et spørgeskema den 27. april, hvor de bedes svare på, hvordan de har arbejdet med de fem principper efter ”Følg og forklar-princippet”. Skemaet bedes besvaret senest den 12. maj 2021.

 

Rapporten forventes offentliggjort i Q3 2021.

 

Du kan få mere information på linket nedenfor, hvor det også er muligt at tilmelde sig advokatKODEKS.

 

Læs mere her 


David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Chefanalytiker | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16