Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


19-04-2021
Udskydelse af frist for virksomhedernes årsrapporter

Efter ønske fra erhvervslivet vil regeringen fremsætte et hastelovforslag, der skal gøre det muligt for danske virksomheder at udskyde indberetningen af årsrapporten for kalenderåret 2020 med en måned.

 

Mange virksomheder og revisorer har ekstraordinært travlt med at udarbejde årsrapporterne for kalenderåret 2020 samtidig med slutafregningen af kompensationsordningerne. Disse virksomheder skal indsende årsrapporten senest den 31. maj 2021 til Erhvervsstyrelsen.

 

Lovforslaget forventes at blive hastebehandlet og træde i kraft i maj 2021.

Læs mere her


Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09