Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


03-05-2021
Pas på retssikkerheden i Rigsretten

Danske Advokater påpeger i et høringssvar sammen med Advokatsamfundet, at det vil være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at åbne for generel tv-transmission fra Rigsretten og offentliggørelse af dommernes stemmer og navne.

 

Selvom Danske Advokater og Advokatsamfundet generelt støtter op om offentlighed i retsplejen, kan vi ikke støtte lovforslag L 187 og L 188, da de bryder med nogle væsentlige retssikkerhedsmæssige principper.

 

Med L187 foreslås at det, at det som udgangspunkt skal være tilladt at optage og transmittere billeder og lyd fra offentlige forhandlinger i Rigsretten. Det bryder væsentligt med principperne i forhold til at vidne i en straffesag, ligesom hensynet til offentlige embedsmænd, der ikke ved deres ansættelse kan siges at have valgt en offentlig eksponering. Dette gælder særligt i sager med stor offentlig interesse

 

Desuden bryder det mod princippet om, at vidner i en straffesag ikke må overvære forklaringer fra den tiltalte eller andre vidner, før denne selv har afgivet forklaring. Princippet har til formål at sikre, at vidner ikke bliver påvirket af andres forklaringer og er således et væsentligt led for at sikre en retfærdig rettergang. Med offentlig transmission risikerer man, at dette bliver svært at overholde.

 

Det andet lovforslag (L188) foreslår, at dommernes stemmer i en Rigsretssag skal offentliggøres med dommernes navne og oplysninger om meninger under afstemningen. Efter gældende ret skal en rigsretsdom indeholde begrundelse og divergenser samt oplysning om stemmetal, men uden angivelse af dommernes navne. Begrundelsen for, at dommernes navne ikke skal være kendt, er, at dommerne skal være frie til at stemme og ikke risikere at føle sig bundet af fx partiholdninger – på trods af, at de er partipolitisk udpeget. Af retssikkerhedsmæssige hensyn støtter Danske Advokater og Advokatsamfundet derfor ikke forslaget.

 

Begge lovforslag er 1. behandlet i Folketinget, hvor de blev henvist til udvalgsbehandling. Du kan følge de to lovforslag på Folketingets hjemmeside: L187 og L188.

 

Læs Danske Advokater og Advokatsamfundets høringssvar her


Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09