Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


20-05-2021
Se hvidvasksekretariatets kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Hvidvaskloven pålægger advokater og advokatvirksomheder at underrette Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) i tilfælde af mistanke om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

 

Hvidvasksekretariatet hører under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og er oprettet med henblik på at modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller finansiering af terrorisme fra de virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven. 

 

Hvidvasksekretariatets kvartalsrapport indeholder oplysninger om de underretninger, som sekretariatet modtog i perioden fra 1. januar 2021 til 31. marts 2021. Det fremgår, at størstedelen af de modtagne underretninger kommer fra pengeinstitutter og dernæst spiludbydere, hvilket også gjorde sig gældende i 4. kvartal 2020.

 

Der opleves stadig en markant udvikling i anmeldelser om økonomisk kriminalitet. I en opgørelse lavet af revisorernes brancheforening (FSR) fremgår det, at antallet af anmeldelser er mere end femdoblet fra 13.000 i 2009 til 70.000 i 2019.

 

Kvartalsrapporten indeholder herudover information om hvidvasksekretariatets deltagelse i et projekt om transaktionsdata samt indblik i en række rapporter fra FATF, Europol og andre aktører.  

Se kvartalsrapporten her


Nikoline Sneholt
Nikoline Sneholt | Juridisk konsulent | 33 43 70 05 | nsn@danskeadvokater.dk


Kontakt

Nikoline er juridisk konsulent for fagudvalgene for databeskyttelse, konkurrenceret og selskabs- og finansieringsret. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder

Læs mere…

33 43 70 05