Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


03-06-2021
Måling: Tilfredshed med domstole – men også plads til forbedringer

Implement Consulting Group har lavet en brugerundersøgelse for Domstolsstyrelsen, der er blevet offentliggjort som en del af strategien for Danmarks Domstole 2019-2022, der prioriterer brugerfokus.

 

Domstolsstyrelsen fremhæver selv, at spørgeskemaundersøgelsen helt overordnet viser, at det er en god oplevelse at være bruger hos Danmarks Domstole. Rapportens hovedkonklusion peger dog også på områder, hvor der kan være behov for særligt at arbejde med at forbedre brugeroplevelsen:

 

  • Sagsbehandlingstider: Mange brugere fremhæver dette som et vigtigt indsatsområde og giver udtryk for, at sagsbehandlingstiderne har stor betydning for brugeroplevelsen. Dette gælder ikke mindst for straffesager, civile sager og familiesager.
  • Ensartethed på tværs af byretterne: Undersøgelsestemaet ”ensartethed” er det tema, hvor brugerne udtrykker mindst tilfredshed. Mange brugere med stor erfaring i at aftage Danmarks Domstoles ydelser giver i den kvalitative del af undersøgelsen udtryk for, at det er uforståeligt og besværligt, at de skal indrette sig efter forskellige regimer, afhængigt af hvilken ret de benytter.
  • Tinglysning: Undersøgelsen giver det indtryk, at nogle af de forudsætninger, der skal til for, at en digital håndtering af tinglysningssager bliver en god brugeroplevelse, endnu ikke er faldet på plads. Denne observation understøttes både af, at Tinglysningsretten er den ret, som brugerne er mindst tilfredse med og af en lang række udsagn blandt de mange åbne besvarelser i den kvalitative del af undersøgelsen. Det er navnlig virksomheder og partsrepræsentanter, som er kritiske.

 

Det er emner, som vi hos Danske Advokater er bekendte med og før har påpeget over for Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten. Danske Advokater vil vi gerne takke de mange advokater, der har bidraget til undersøgelsen, som vi vil bruge og henvise til i vores dialog med Domstolsstyrelsen.

 

Se den fulde rapport på Domstolsstyrelsens hjemmeside domstol.dk her.

 

 


Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21