Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


15-06-2021
Orientering om den nye ferielov

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har kontaktet flere organisationer, herunder Danske Advokater, for at sikre en fælles viden om håndtering af feriedage til brug i det forkorte ferieår 2020 og afvikling af ubrugt ferie. Styrelsen skrev:

 

”I forbindelse med overgangen til den nye ferielov optjente lønmodtageren op til 16,64 feriedage i perioden 1. januar - 31. august 2019. Feriedagene skulle bruges i perioden 1. maj til 31. august 2020. Hvis der var dage, der ikke blev brugt, blev dagene automatisk videreført til den nye ferieafholdelseperiode, der går fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.

 

De 16,64 dage, der er optjent til afholdelse i det forkortede ferieår sommeren 2020, har en særlig status og kan ikke udbetales i det løbende ansættelsesforhold.

 

Det betyder, at den videreførte ferie skal afholdes inden udløbet af ferieafholdelsesperioden den 31. december 2021. Holdes ferien ikke, bortfalder retten til både ferien og feriepengene som udgangspunkt.”


Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09