Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


05-08-2021
Kontantforbuddet i hvidvaskloven er nu nedsat til 20.000 kr.

I Hvidvasksekretariatets anden kvartalsrapport for 2021 fremgår det, at grænsen for brug af kontanter til betaling for varer og tjenester pr. 1. juli 2021 er sat ned fra 50.000 til 20.000 kr. Den nye beløbsgrænse er fastsat under hensyn til på den ene side, at borgerne bevarer adgangen til at benytte sig af kontantbetaling, og på den anden side den risiko for hvidvask, der er forbundet med store kontantbetalinger. Kontantforbuddet gælder alle erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af hvidvasklovens anvendelsesområde. Formålet med bestemmelsen er at forhindre, at der hvidvaskes ved at anvende store kontantbeløb til betaling for varer og tjenesteydelser. 

 

Overtrædelse af kontantforbuddet straffes som udgangspunkt med bøde. I løbet af 2020 blev der udstedt bøder for overtrædelser af kontantforbuddet i omkring 80 sager.

 

Fra januar til juni 2021 har SØIK startet efterforskning i 25 sager om overtrædelse af kontantforbuddet. Mange gange har den erhvervsdrivende ikke været opmærksom på, at det ikke er tilladt at tage imod 50.000 kr. eller mere. Med en grænse på 20.000 kr. vil der sandsynligvis ske en stigning i antallet af sager, hvis ikke de erhvervsdrivende er opmærksomme på kontantforbuddet.


Nikoline Sneholt
Nikoline Sneholt | Juridisk konsulent | 33 43 70 05 | nsn@danskeadvokater.dk


Kontakt

Nikoline er juridisk konsulent for fagudvalgene for databeskyttelse, konkurrenceret og selskabs- og finansieringsret. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder

Læs mere…

33 43 70 05