Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


23-08-2021
Ny national enhed for Særlig Kriminalitet og ny statsadvokat

Justitsministeren har sendt et lovforslag i høring, der bl.a. etablerer en ny National enhed for Særlig Kriminalitet. Samtidig etableres en ny Statsadvokat for Særlig Kriminalitet. Enheden og den nye statsadvokat skal være et flagskib i politiets og anklagemyndighedens bekæmpelse af  kompleks og organiseret kriminalitet.

 

Med lovforslaget samles de mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer i en ny slagkraftig national enhed, der skal efterforske og behandle straffesager vedr. den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet. Enheden får navnet National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) (Engelsk oversættelse: Special Crime Unit).

 

Samtidig med etablering af enheden etableres en ny statsadvokat, som skal føre tilsyn med straffesagsbehandlingen i den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet, hjælpe med styring og tilskæring af enhedens sager, føre ankesager for landsretterne og samarbejde med enheden om visse komplicerede straffesager i byretten. Statsadvokaten får navnet Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) (engelsk oversættelse: State Prosecutor for Special Crime Unit).

Læs mere her

 


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19