Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


14-12-2021
Tæt på 2/3 af branchens medarbejdere er nu omfattet af advokatKODEKS

Tilslutningen til avokatKODEKS forsætter, og nu er hele 64 % af medarbejderne, blandt Danske Advokaters medlemmer, ansat i en virksomhed, der har tiltrådt advokatKODEKS. Det svarer til mere end 5.200 personer.

AdvokatKODEKS bygger på fem elementer, som alle bidrager til at give kunden den bedst mulige rådgivning, og som samtidig er med til at bidrage til, at advokatvirksomheden optræder endnu mere samfundsansvarligt. Det er frivilligt at tilslutte sig advokatKODEKS, og har en advokatvirksomhed først tilsluttet sig, forpligter den sig til at arbejde for elementerne i kodekset. Resultaterne af årets undersøgelse viser, at virksomhederne tager denne forpligtigelse meget alvorligt, og der har været en positiv udvikling på de fleste parametre under de forskellige kodekselementer siden opgørelsen i 2019.

Særligt inden for elementerne ”Social ansvarlighed” og ”Moderne ledelse” har virksomhederne haft øget fokus de seneste to år. Langt størstedelen af virksomhederne tilbyder forsat gratis advokatvagt samt retshjælp og deltager i frivilligt arbejde i foreninger. Den største fremgang ser vi dog i forhold til den indsats, virksomhederne har gjort for at støtte foreningsliv, uddannelse eller kultur. COVID-19 ramte samfundet hårdt, men foreningslivet og kulturen har haft særligt trænge kår. Det har advokatvirksomhederne tydeligvis været opmærksomme på, og hele 68 % af virksomhederne oplyser, at de støtter foreningsliv, uddannelse eller kultur, hvilket er en markant stigning fra 58 % i 2019.

COVID-19 har også stor betydning for den måde vi arbejder på, hvilket især gjorde sig gældende i perioderne med nedlukning. Onlinemøder og hjemmearbejdspladser gik fra at være lejlighedsvise til at blive den nye hverdag. Virksomhederne stod dermed pludselig med den udfordring at sikre trivslen hos medarbejdere, der nu ikke længere havde deres daglige gang på kontoret blandt kollegaer og ledere. Før pandemien lå andelen af virksomheder, der tilbyder flextid og hjemmearbejde allerede højt, men ved seneste opgørelse var den steget yderligere til 86 %. En del af udviklingen har givetvis været båret af nødvendighed grundet nedlukningen, men hjemmearbejdet er nok kommet for at blive.

Andre områder som medarbejdertilfredshedsundersøgelser samt synlige krav og muligheder for medarbejderne har også oplevet markant fremgang. I alt har 31 % af virksomhederne implementeret nye tiltag eller revideret allerede eksisterende indsatser inden for ledelse af medarbejdere siden 2019.

Læs advokatKODEKS 2021-rapporten her
 

Klik her for at tiltræde advokatKODEKS (gælder kun medlemsvirksomheder)


David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Chefanalytiker | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16