Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


28-01-2022
Bliv opdateret på hvidvaskkontrol af klienter

Vi holder medlemsmøder i marts i Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Næstved og København, og et af emnerne er hvidvaskkontrol af klienter.

 

For mange er det en stor udfordring at håndtere hvidvaskloven i det daglige korrekt. Det kan være svært at gennemskue omfanget af hvidvasklovens betydning og de mange forskellige vejledninger fra Advokatrådet, Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet.

 

Efter Danske Advokaters Compliancedag sidste år så en gruppe af compliance- kollegaer på tværs af flere advokatvirksomheder behov for en vejledning i det praktiske arbejde på hvidvaskområdet målrettet advokatvirksomheder.

 

Vi nedsatte derfor en arbejdsgruppe, der har afholdt en række workshops og udarbejdet nyttige og konkrete værktøjer, som nu er forankret under Danske Advokaters nye Fagudvalg for hvidvask. Desuden er vi i dialog med Advokatsamfundet, så vi sikrer, at materialet stemmer overens med Advokatrådets kommende reviderede hvidvaskvejledning.

 

På medlemsmøderne præsenterer vi jer for det første materiale, som omhandler:

  • Hvornår er advokater omfattet af hvidvaskloven?
  • Hvem er genstand for kundekendskabsproceduren?
  • Hvordan gennemføres kundekendskabsproceduren?
  • Hvordan risikovurderes en kunde?


Arbejdsgruppen har gjort brug af deres erfaring fra mellemstore og store advokatvirksomheder, hvor sagerne har en vis kompleksitet. Vi håber, at vejledningen dermed indeholder svar på de fleste hverdagsudfordringer, I oplever i forbindelse med klienter og sager. Vi har haft fokus på, at vejledningen skal være dækkende for alle advokaters håndtering af hvidvaskreglerne, uanset størrelsen af advokatvirksomheden, så der også er nyttig viden for små og mindre advokatvirksomheder.

 

Danske Advokater holder medlemsmøder i marts i Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Næstved og København. Et af indlæggene omhandler hvidvaskkontrol. Indlægget præsenteres af Charlotte Urup Stoltenberg, der er advokat og Chief Compliance Officer hos Lund Elmer Sandager og medlem af Danske Advokaters arbejdsgruppe for hvidvaskværktøjer, og vores digitaliseringschef Steen Hermansen.

 

Medlemsmøderne er gratis og er for både advokater og ansatte i advokatvirksomheder, der er medlemmer af Danske Advokater, eller personer, der har en servicepakke. Vi opfordrer til, at I tilmelder jer hurtigst muligt, så vi kan sikre, at der er pladser nok.

 

Du kan se det fulde program og tilmelde dig vores medlemsmøder her.


Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21