Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


31-01-2022
Formænd valgt til to nye fagudvalg

Danske Advokater nedsatte ved årsskiftet to nye fagudvalg for henholdsvis datasikkerhed (GDPR) og hvidvask. De to nye fagudvalg har nu konstitueret sig.

 

Fagudvalget for datasikkerhed (GDPR) konstituerede sig den 28. januar, der meget passende er den internationale databeskyttelsesdag. Udvalget har valgt at have et delt formandskab, der består af Karsten Holt, der er partner i Advodan Holbæk/København og Michael Hopp, der er partner i Plesner. Udvalgets arbejdsopgaver favner meget bredt, så Karsten Holt vil have fokus på det medlemsrettede arbejde, mens Michael Hopp vil koncentrere sig om det politiske arbejde.  

 

”Det er rigtigt dejligt at blive en del af det kollegiale arbejde i Danske Advokater, og jeg er taknemmelig for, at man ønsker mig som en del af formandskabet. Jeg ser meget frem til samarbejdet med de andre medlemmer”, lyder det fra Michael Hopp.

 

Også Karsten Holt ser frem til arbejdet. Han har igennem en årrække arbejdet med GDPR i regi af Danske Advokater.

 

”Jeg er naturligvis stolt over, at jeg sammen med Michael Hopp er blevet valgt til at stå i spidsen for det vigtige arbejde, som ligger i naturlig forlængelse af min involvering i Danske Advokater. Retssikkerhed er en vigtig agenda for Danske Advokater, og der er mange retssikkerhedsaspekter i håndtering af persondata – på tværs af alle fagområder – ikke mindst set i lyset af ny teknologi. Samtidig er det også vigtigt for mig, at GDPR-compliance ikke bliver en uoverstigelig byrde for at drive virksomhed”.

 

De to formænd har klare visioner for det kommende arbejde i fagudvalget:

 

”Det er mit håb, at fagudvalget kan blive en samlende platform for en gruppe af personer med en stor interesse for databeskyttelse. Jeg håber også, at fagudvalget kan etablere faste, nære kontakter til andre fagudvalg under Danske Advokater og til andre interessenter inden for området”, påpeger Michael Hopp.

 

Også Karsten Holt lægger stor vægt på samarbejde:

 

”Min ambition er, at udvalget bliver et vigtigt samarbejdsforum for advokater og talerør for branchen i forhold til alle aspekter af databeskyttelsesretten – både de mere retspolitiske og de mere praktiske konsekvenser for advokatbranchen og dens klienter”.

 

Der bliver nok at se til for det nye fagudvalg, for som Michael Hopp pointerer:

 

”Databeskyttelse rammer samfundet på en sjældent bred måde - lige fra små praktiske spørgsmål til de meget principielle problemstillinger knyttet til eksempelvis telelogning eller kunstig intelligens. Med fagudvalget kan Danske Advokater være med til at skabe en ramme for en saglig debat om både små og store spørgsmål”.

 

Ny formand for fagudvalget for hvidvask

Danske Advokaters nye fagudvalg for hvidvask har også konstitueret sig, og her blev Lars Lindencrone Petersen valgt som formand. Han er til daglig videnpartner i Bech-Bruun og har igennem mange år været aktiv i branchen og er en særdeles velkendt underviser på kurser for advokater. Den nye formand ser frem til arbejdet:

 

”Danske Advokaters fagudvalg for hvidvask er sammensat af repræsentanter for ni advokatvirksomheder af alle størrelser, og jeg er meget glad og beæret over, at samtlige øvrige medlemmer har ønsket mig som formand for udvalget”.

 

For Lars Lindencrone Petersen er målsætningen klar:

 

”Hvidvask og finansiering af terrorisme er jo dybt samfundsskadeligt, og det er derfor helt naturligt, at Danske Advokater deltager aktivt i at bekæmpe det”, understreger han og uddyber:

 

”Det vil fagudvalget bidrage til, dels politisk ved at deltage i relevante fora og i lovgivningsprocessen og ved at holde en løbende dialog med myndigheder, herunder vores tilsynsmyndighed, Advokatrådet, og øvrige interessenter, navnlig Finans Danmark, og dels rent operationelt ved via den arbejdsgruppe, som er nedsat til formålet, at stille værktøjer til rådighed for medlemsvirksomhederne for at understøtte, at de kan holde et højt og ensartet niveau i efterlevelsen af de krav, som hvidvasklovgivningen stiller til os.”

 

På www.danskeadvokater.dk kan du under branchepolitik og analyse læse mere om Danske Advokaters fagudvalg. Her kan du også finde foreningens høringssvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19