Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


01-03-2022
Det skal være lettere at redde levedygtige virksomheder

Danske Advokater bakker op om nye regler, der skal gøre det lettere at redde virksomheder fra konkurs. Justitsministeriet sendte 1. februar et udkast til reviderede regler om rekonstruktion i høring. Der er tale om et gennemarbejdet stykke arbejde, der blandt andet ensretter EU-retten og gør det lettere for levedygtige virksomheder at undgå konkurs.

 

Danske Advokater har sammen med Foreningen af Danske Insolvensadvokater afgivet høringssvar over Justitsministeriets betænkning 1579 om revision af reglerne om rekonstruktion, som er resultatet af et omfattende arbejde i Konkursrådet fra efteråret 2020 til februar 2022.

 

I betænkningen lægges bl.a. op til at indføre nye værktøjer, der kan gøre det lettere at forebygge konkurser. Danske Advokater bakker op om betænkningens forslag om at indføre procedure for forebyggende rekonstruktion. Det skal således være muligt - tidligere end i dag - at få hjælp til at genoprette levedygtige virksomheder. Formålet er at gøre det muligt for skyldnere effektivt at rekonstruere på et tidligt tidspunkt for at undgå insolvens og unødig afvikling af en ellers levedygtig virksomhed.

 

Med betænkningen indarbejdes desuden EU-regler, der skal gøre insolvensretten mere ens på tværs af EU-medlemsstaterne, jf. EU-direktivet 2019/1023 af 20. juni 2019.

 

Der ligger et omfattende arbejde bag betænkningen, som Danske Advokater støtter i sin helhed. Danske Advokater foreslår også enkelte justeringer i høringssvaret.

 

Betænkningen kan læses på høringsportalen. Lovforslaget, som er indarbejdet i betænkningen, forventes fremsat i foråret 2022 med ikrafttrædelse 17. juli 2022.

 

Læs Danske Advokaters høringssvar her


Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09