Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


30-05-2022
Ny lov om bl.a. skifte af dødsboer

Folketinget har netop vedtaget L 697, der dels er ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om skifte af dødsboer. Sidstnævnte indeholder en række ændringer, der er nødvendige for udrulningen af IT-projektet ”Skifteportalen” i relation til sager om dødsboskifte.

 

Ændringerne indebærer, at en række oplysninger fremadrettet skal gives til skifteretten på domstolens skifteportal. Konkret vil det gælde, at oplysninger om afdødes aktiver, anmeldelse af fordringer og andre krav og tilgodehavender, der tilfalder boet som udgangspunkt skal anmeldes til skifteretten via skifteportalen. Vurderer skifteretten, at der foreligger helt særlige forhold, som gør, at en kreditor, kontaktperson m.v. ikke kan forventes at anvende domstolenes skifteportal, kan skifteretten beslutte, at vedkommende fritages.

 

Ændringerne indebærer også, at den, der varetager boets interesser, gør sig bekendt med informationer vedrørende boet på domstolenes skifteportal, i det omfang anmeldelse eller oplysning er givet på portalen.

Læs mere uddybende her

 

Med L 697 gennemføres samtidig forskellige lovændringer, der har betydning for domstolene. Med loven lovfæstes det efter ønske fra Højesteret, at Højesteret – sådan som tilfældet allerede er i dag – består af en præsident og 17 andre højesteretsdommere. Desuden ændres lov om Domstolsstyrelsen, så Domstolsstyrelsens bestyrelse udvides med en byretspræsident.

 

Dele af loven træder i kraft den 1. juni 2022, mens justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af de ændringer, som vedrører it-projektet ”Skifteportalen”.


Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Foreningen af Procedureadvokater, Danske IT-advokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret.


Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder og er ansvarlig for fagudvalget for advokatret og-etik samt fagudvalget for klima

 

Læs mere…

33 43 70 06