Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


10-06-2022
Hvad har Covid-19 lært os om frihed?

Under coronakrisen blev der indført restriktioner i borgernes frihed, som hidtil har været uhørte i fredstid. Kom med til Danske Advokaters Kongres, hvor vi bl.a. sætter fokus på den store debat og splittelse i samfundet, som coronarestriktionerne medførte.

 

Under coronakrisen, hvor samfundet nærmest lukkede ned, blev bl.a. forsamlingsfriheden, religionsudøvelsen og ældres ret til at se familien begrænset. Fundamentale rettigheder, som vi i Danmark har taget for givet, blev indskrænket og underlagt restriktioner.

 

På Danske Advokaters Kongres hører du bl.a. om, hvad Covid-19 har lært os, når det handler om danskernes syn på frihed og tryghed - og hvad der vejer tungest.

 

Jens Elo Rytter er professor ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet og vil med dette indlæg rejse spørgsmålene:

  • Gjorde vi det rigtigt?
  • Hvad har coronakrisen lært os om begrebet frihed?
  • Og vil danskere egentlig helst have tryghed eller frihed?


Hør hvad Covid-19 har betydet for danskernes syn på frihed og få nye input til en kompleks debat.

 

Kongressen bliver holdt hos Danske Advokater i Valencia den 23. september 2022.

Læs mere og tilmeld dig her.


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19