Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


30-06-2022
Nye initiativer mod digitale krænkelser

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om initiativer mod digitale krænkelser. Det sker på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe, hvor blandt andre Danske Advokater og Advokatsamfundet er repræsenteret ved advokat Charlotte Krarup.


Den nye aftale skal danne baggrund for et lovforslag, som fremsættes i næste Folketingssamling.


Aftalen indeholder 5 tiltag:

  • En særskilt kriminalisering af grooming af personer under 18 år.
  • En udvidelse af den såkaldte ”skolelærerparagraf”, der forbyder seksuelle relationer med personer under 18 år, som er betroet gerningspersonen til undervisning, opdragelse e.l., til også at omfatte blufærdighedskrænkelse.
  • En udvidelse af straffelovens bestemmelse om andet seksuelt forhold end samleje til også at omfatte seksuelle handlinger, som gerningspersonen får den forurettede til at udføre på sig selv.
  • En modernisering af terminologien i straffeloven, så ”pornografisk” materiale ændres til ”seksuelt” materiale i de bestemmelser, der omhandler seksuelt materiale med personer under 18 år.
  • En undersøgelse af muligheden for at stille krav om aldersverificering ved brug af tjenester, der formidler sugardating.


Den nye politiske aftale glæder advokat Charlotte Krarup:


”Jeg er meget glad for, at der er politisk opbakning til de anbefalinger, som vi i arbejdsgruppen er kommet med, ligesom det er glædeligt, at man fra Justitsministeriets side valgte også at inddrage advokatsiden i arbejdet. Digitale krænkelser fylder mere og mere i det strafferetlige system, og det er væsentligt, at straffelovens regler løbende tilpasses, således at nye kriminalitetsformer også omfattes”, forklarer hun og uddyber:
 

”Der er både hensynet til ofrene, men det er lige så væsentligt ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt, at det står fuldstændigt klart, hvad man kan straffes for. Derfor mener jeg, at vi er nået frem til en god balance i vores anbefalinger til politikerne.”

Læs aftaleteksten her. Arbejdsgruppen mod sexisme har udarbejdet en rapport, som kan læses her.


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19