Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


16-09-2022
Processpil 2023: Vil du være vejleder?

Djøf og Danske Advokater er i fuld gang med planlægningen af vores arbejdsretlige processpil 2023:
 
Afholdelsen af processpillet vil foregå følgende datoer:

Tirsdag den 11. april 2023: Delfinale i Vestre Landsret 
Onsdag den 12. april 2023: Delfinale i Østre Landsret 
Onsdag den 19. april 2023: Finale i Højesteret og finalereception hos Danske Advokater

 

Flere har allerede meldt sig som vejledere i processpillet, og vi søger nu udelukkende vejledere i Jylland. I den forbindelse vil vi høre, om du (eller en kollega) kunne være interesseret i at være vejleder? 

 

Hvis du eller en kollega ønsker at fungere som vejleder i Jylland, så skriv gerne til Sebastian V. Ven på svv@danskeadvokater.dk senest 1. oktober 2022. 

 

Nedenfor følger lidt information angående processpillet og vejleder-rollen. 
 
Processpillet:
Danske Advokater og Djøf samarbejder om afholdelsen af et processpil baseret på en ansættelsesretlig tvist. Processpillet, der afvikles på ovenstående datoer, giver jurastuderende fra alle fire universiteter mulighed for at omsætte teori til praksis og skabe kontakt til advokatbranchen.

 

Deltagerne inddeles i sagsøger/sagsøgte hold og får udleveret en fiktiv arbejdsretlig case, som er udarbejdet af projektgruppen i samarbejde med vores casevejleder. Deltagerne skal herefter udarbejde processkrifter og efterfølgende procedere over for dommere og den modpart, de er blevet tildelt.

 

Vejleder-rollen:
Processpillet stiller sædvanligvis op med 10-12 hold. Hvert hold vil blive tilknyttet 1-2 vejledere, der skal fungere som sparringspartner på formalia og praktiske samt tekniske spørgsmål - såsom udformning af processkrifter, (herunder rådgivning i forhold til opstilling, struktur og korrekt juridisk sprogbrug), procedure i retten mv.

 

Casen bliver offentliggjort på Djøfs hjemmeside og ved et vejledermøde. Her får deltagerne også besked om, at de enten skal udarbejde stævning eller svarskrift. Holdene kommer under hele forløbet således kun til enten at være sagsøger eller sagsøgte.

 

Når projektgruppen har modtaget stævningerne, videresender de dem til sagsøgteholdene, som så skal respondere på disse. Ved delfinalerne i Østre Landsret og Vestre Landsret skal holdene procedere over for den modpart, de er blevet tildelt i forbindelse med skrifterne.

 

Fire hold fra hver af delfinalerne går videre til finalen i Højesteret – altså de to bedste sagsøgere og de to bedste sagsøgte – således at der er 8 hold i finalen.
 


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19