Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


20-12-2022
Vil I være med i projekt om opsporing og forebyggelse af stress?

Opdateret den 21. december 2022.

 

Vi har modtaget nedenstående fra virksomheden Stress Detector, som vi viderebringer, da det kan have jeres interesse.  

 

"Som medlemsvirksomhed i Danske Advokater har I nu mulighed for at være med i et projekt, der har til formål at forebygge stress. Det er gratis at deltage og indebærer et minimum af tidsforbrug for virksomhedens medarbejdere og ledelse.

 

Velliv er landets tredje største pensionskasse og støtter projekter, der fremmer det mentale helbred på danske arbejdspladser. Hvert år uddeler Velliv over 112 mio. til projekter der kan forebygge stress. I 2023 har Velliv valgt at støtte en indsats i advokatbranchen. Når stress tages i opløbet, reduceres virksomhedens omkostninger til sygemeldinger, mistede kunder, overbelastede kolleger og uplanlagte fratrædelser.

 

Velliv har valgt firmaet Stress Detector til at stå for en målrettet indsats mod stress. 

 

Hvad får I ud af det?

I projektperioden screenes alle jeres medarbejdere for tegn på stress. Projektet tager hånd om medarbejdere med tegn på stress i perioden og analyserer behov for en forebyggende indsats. Virksomhedernes egenfinansiering er kun den medgåede arbejdstid. Dertil kommer evt. udgifter til stressbehandling hos psykolog/sundhedsordning. 

 

Medarbejderne i projektet modtager en SMS med 6 spørgsmål 6 gange på et halvt år. Viser vores algoritme, at der er tegn på stress, bliver medarbejderen inviteret til at udfylde et større spørgeskema og en coachingsamtale. Medarbejderen indkaldes til et møde med deltagelse af leder og medarbejderrepræsentant (3 x 1,5 time pr. stressramt i projektperioden). 

 

I er naturligvis anonyme, og den afsluttende rapport beskriver kun metodens effektivitet og ikke forekomsten af stress hos de deltagende virksomheder.

 

Målet er at afprøve et nyudviklet digitalt redskab til tidlig opsporing af stress. Redskabet har været afprøvet i en rådgivende ingeniørvirksomhed med succes. Projektperioden er fra maj 2023 - november 2023. Stress Detector vil opfylde kravene i den nye D-mærkningsordning.

 

Stress Detector skal bruge 10 deltagende virksomheder. Vi laver individuelle aftaler med hver virksomhed i respekt fo,r at der ikke er ens vilkår for alle virksomheder. Virksomheden skal have 10 – 500 ansatte, og indsatsen finder sted i 2. halvår 2023.

 

Hvis du tænker, det er noget for jeres virksomhed, kan du kontakte erhvervspsykolog Henrik Hopff for flere oplysninger og tilmelde jer senest den 2. januar."

 


Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13