Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


20-02-2023
Biintervention: Højesteret giver Danske Advokater medhold

Danske Advokater har netop vundet en principiel sag om kørselsgodtgørelse, der har stor betydning for vores mange medlemmer, der arbejder med familieret. Med afgørelsen er det slået fast, at advokater har ret til kørselsgodtgørelse efter statens høje takster, når de møder i retten i familieretssager eller er bisidder i børnesager mv. i kommunerne.

 

Den konkrete sag, hvor Danske Advokater biintervenerede, handlede om fastsættelse af kørselsgodtgørelse i anbringelsessager. Der var enighed om, at advokaten var berettiget til godtgørelse for kørslen til og fra Ankestyrelsen. Spørgsmålet var, om advokaten også havde krav på, at kørselsgodtgørelsen blev fastsat i overensstemmelse med domstolenes praksis, hvorefter beskikkede advokater tilkendes kørselsgodtgørelse i henhold til statens høje takst, eller om kommunen kunne vælge at benytte statens lave kilometertakst.

 

Civitas Advokater har bistået Danske Advokater med sagen, der endte med, at modparten, Syddjurs Kommune, i Højesteret tog bekræftende til genmæle, hvilket på jævnt dansk betyder, at kommunen erkendte, at advokaten, der anlagde sagen, og Danske Advokater har ret. Højesterets afgørelse er i overensstemmelse hermed.

 

”Som brancheforening undrede vi os over, at der var en forskellig godtgørelse for de samme kørte kilometer afhængig af, hvilken instans en familieretssag verserer i. Med Højesterets afgørelse og erkendelsen fra Syddjurs Kommune er den hidtidige praksis cementeret, og den tidligere afgørelse i landsretten er ophævet, så nu går jeg ud fra, at landets kommuner retter ind efter Højesteret”, siger Benedikte Havskov Hansen, der er vicedirektør i Danske Advokater.

Læs afgørelsen fra Højesteret her


Benedikte Havskov Hansen
Benedikte Havskov Hansen | Vicedirektør | 33 43 70 12 | bhh@danskeadvokater.dk


Kontakt

Benedikte er Danske Advokaters vicedirektør for afdelingen Policy & viden.

Læs mere…

33 43 70 12