Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


28-02-2023
En række fagudvalg kritiserer forslag til ny ejendomsskattelov

En række af Danske Advokaters fagudvalg påpeger retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved regeringens forslag til ny ejendomsskattelov. Det er et meget kompliceret lovforslag, som er et kludetæppe af forskellige lappeløsninger, som gør reglerne uigennemskuelige, lyder det bl.a. i Danske Advokaters høringssvar. Reglerne indføres, selv om de systemmæssige løsninger ikke er på plads. De komplicerede regler, overgangsløsninger og foreløbige beskatningsgrundlag vil skabe stor usikkerhed hos ejendomsejerne, hvilket Danske Boligadvokater allerede har pointeret i pressen.

 

På grund af de forsinkede ejendomsvurderinger risikerer man nemlig som boligkøber at hænge på en efteropkrævning af grundskyld - også selvom opkrævningen er fra tiden, før man købte boligen. Borgeren står således tilbage med problemet.

 

Samtidig vil lovforslaget rykke på fordelingen af kompetencer mellem kommunen og skatteforvaltningen på en måde, der gør det svært at gennemskue, hvem man kan klage til over kommende afgørelser.

 

Forslaget har været behandlet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for fast ejendom, fagudvalg for insolvensret, Foreningen Danske Insolvensadvokater, Danske Boligadvokater samt Danmarks Skatteadvokaters bestyrelse, der fungerer som Danske Advokaters skattefagudvalg.

 

Læs hele høringssvaret her


Susanne Bager
Susanne Bager | Juridisk konsulent | 33 43 70 08 | sub@danskeadvokater.dk


Kontakt

Susanne er juridisk konsulent for Danmarks Skatteadvokater og fagudvalget for skatteret.

Hun deltager i juridiske og fagpolitiske initiativer.

Læs mere…

33 43 70 08