Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


28-02-2023
Danske Advokater til møde med Retsudvalget

Danske Advokaters næstformand Marianne Fruensgaard og vicedirektør Benedikte Havskov Hansen var til møde med Folketingets Retsudvalg den 23/2.

 

Her lagde de vægt på, at problemerne med de alt for lange ventetider hos domstolene skal løses. Udover at der helt åbenlyst er brug for flere ressourcer, havde Danske Advokater også et helt idekatalog med under armen, der kan være med til at afhjælpe de akutte problemer.

 

Danske Advokater påpegede også, at det såkaldte Waage-udvalg, der skal komme med forslag til bedre retshjælp, retshjælpsforsikring og fri proces, bør genoplives, da en velfungerende retshjælp reelt vil være procesbesparende, fordi sager kan blive løst, før de rammer domstolene, hvilket både vil gavne økonomien og borgerne.

 

Det blev også understreget fra Danske Advokaters side, at det er vigtigt, at man fra politisk hold har fokus på alle typer af sager – herunder civile sager, skiftesager og familieretlige sager.

 

Også Advokatsamfundet, HK og Dommerfuldmægtigforeningen var med til mødet.

 

”Vi har et rigtigt godt samarbejde med de øvrige organisationer. Det er vigtigt, at vi fortsætter den gode dialog, ideudvikler og hele tiden kommer med input til det politiske system, så vi holder fokus på at få udfordringerne løst, for hele retssikkerhedsområdet trænger til en kærlig hånd”, lyder det fra Danske Advokaters vicedirektør, Benedikte Havskov Hansen.


Benedikte Havskov Hansen
Benedikte Havskov Hansen | Vicedirektør | 33 43 70 12 | bhh@danskeadvokater.dk


Kontakt

Benedikte er Danske Advokaters vicedirektør for afdelingen Policy & viden.

Læs mere…

33 43 70 12