Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


19-04-2023
Nyt vejledningsmateriale på anti-hvidvaskområdet fra Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har netop udvidet sin skriftlige vejledning, så virksomheder omfattet af hvidvaskloven nu kan finde yderligere guidance til at gennemføre kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven.

 

Det nye vejledningsmateriale har særlig fokus på at guide virksomheder igennem de grundlæggende skridt, som man skal forholde sig til, når en forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed vurderes, og når der skal laves en risikovurdering af det enkelte kundeforhold.

 

Formelt set er advokater ikke underlagt tilsyn fra Erhvervsstyrelsen, men grundet styrelsens lange erfaring med udarbejdelse af vejledningsmateriale til bl.a. revisionsbranchen, er der ofte ganske brugbare fortolkningsbidrag at hente i vejledningsmaterialet fra Erhvervsstyrelsen på anti-hvidvaskområdet. Erhvervsstyrelsens materiale skal naturligvis sammenholdes med det branchespecifikke vejledningsmateriale udstedt af Advokatrådet, herunder den seneste vejledning på anti-hvidvaskområdet fra oktober 2022.

Denne kan læses her 

 

Vejledningsmaterialet er endnu et værdifuldt fortolkningsbidrag til brug for bl.a. advokatvirksomheders efterlevelse af hvidvaskloven.

 

Danske Advokaters anti-hvidvaskarbejdsgruppe er netop ved at færdigrevidere Danske Advokaters tidligere offentliggjorte vejledning til hvidvaskkontrol af klienter, bl.a. som følge af Advokatrådets reviderede vejledning på området. Denne forventes offentliggjort inden sommerferien. Arbejdsgruppen forventer at påbegynde udarbejdelsen af yderligere vejledningsmateriale til Danske Advokaters medlemsvirksomheder, herunder bl.a. dokumentation, som følger af hvidvasklovens § 7og § 8 vedrørende bl.a. risikovurdering af den iboende risiko i advokatvirksomheden, samt yderligere vejledende dokumenter til brug for opfyldelsen af advokatvirksomhedens forpligtelser i hvidvaskloven.

Læs det nye vejledningsmateriale fra Erhvervsstyrelsen her 


Nikoline Sneholt
Nikoline Sneholt | Juridisk konsulent | 33 43 70 05 | nsn@danskeadvokater.dk


Kontakt

Nikoline er juridisk konsulent og er ansvarlig for GDPR. Juridiske og fagpolitiske initiativer.

Læs mere…

33 43 70 05