Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


08-05-2023
Nyt bødesagssystem er nu i pilotdrift - information om skifteportalen for likvidator

Nyt bødesagssystem bruges nu i fem pilotretter

Den 2. maj udrullede Domstolsstyrelsen et nyt bødesagssystem i Roskilde, Holstebro, Næstved, Kolding og på Bornholm, der skal afprøve systemet i en pilotfase, inden det udrulles til de resterende retter den 6. juni.

 

Bødesagssystemet vil blive brugt af sagsbehandlere og jurister ved retterne, som behandler forenklede bødesager. Systemet digitaliserer manuelle og papirbårne processer, som er unødvendigt ressourcetunge for retterne og kommer digitalt til at understøtte en optimeret sagsbehandling i bødesager.

 

Bødesagssystemet vil i første omgang kun digitalisere omkring 60 pct. af det samlede antal forenklede bødesager. Domstolsstyrelsen arbejder sammen med politiet på at finde løsninger, så flere bødesager på sigt kan blive håndteret digitalt.

Du kan læse mere om bødesagssystemet her

 

Skifteportalen for likvidator

Skifteportalen/minskiftesag.dk bliver løbende udvidet med mere indhold, efterhånden som kommende releases udrulles. Danske Advokater deltog i sidste uge sammen med en række andre repræsentanter for likvidatorer fra advokatbranchen i en workshop hos Domstolsstyrelsen om den tredje release, hvor vi gennemgik processen omkring en tvangsopløsningssag.

 

Det blev til en god konstruktiv snak og vidensdeling fra advokatbranchen til projektgruppen hos Domstolsstyrelsen, hvor vi oplevede, at der blev lyttet og vist interesse for vores ønsker. Fra Danske Advokater vil vi gerne kvittere over for dialogen fra Domstolsstyrelsen side med kommende brugere og sige tak til jer, der bidrog med at bruge en eftermiddag hos Domstolsstyrelsen.

 

Det er endnu ikke bestemt, hvilke retter der bliver valgt til pilotdrift i starten af 2024. Efter planen kommer de resterende retter på til sommer 2024. Vi melder ud, når det bliver offentliggjort.

 

Vil du videre mere om ”Straffe- og skifteprogrammet”?

Bødesagssystemet er Release 2 af Domstolsstyrelsen digitaliseringsprogram ”Straffe- og skifteprogrammet”. Digital sagsunderstøttelse af tvangsopløsninger er Release 3.

 

Har du spørgsmål til ”Straffe- og skifteprogrammet”, er du velkommen til at kontakte vores digitaliseringschef Steen Hermansen.

Se Danske Advokaters informationsside om ”Straffe- og skifteprogrammet” he


Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21