Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


22-05-2023
Hjælp Danske Advokater med at skabe en attraktiv branche at være og blive i

I dag er ca. 30 % af alle advokater ansat i en virksomhed uden for advokatbranchen, og tallet har været støt stigende igennem en lang årrække. Danske Advokater arbejder for, at advokatbranchen skal være den foretrukne arbejdsplads for advokater og en attraktiv branche for alle andre faggrupper. Vi har dog brug for jeres hjælp til at sikre, at advokatbranchen altid vil være en attraktiv branche at være og blive i.

 

Danske Advokater opretter derfor en arbejdsgruppe, som skal:

  • Bidrage med viden og inspiration til, hvad der er behov for i advokatvirksomhederne. Vi vil gerne kigge på det både fra medarbejdersiden og fra et ledelsesperspektiv – dvs., hvilke indsatser der kan forventes opbakning til.
  • Komme med forslag til initiativer, som brancheforeningen kan iværksætte for branchen. Er det nye netværk, ny lovgivning eller andet?
  • Komme med forslag til, hvordan medlemsvirksomhederne i samspil med Danske Advokater kan arbejde med at ændre fortællingen og den gængse opfattelse af at arbejde i advokatbranchen (branchebranding).
  • Komme med forslag til anbefalinger, guides, dialogværktøjer eller lignende, som kan hjælpe den enkelte medlemsvirksomhed med at sætte trivsel, motivation og stolthed ved arbejdet på dagsordenen.


Arbejdsgruppen vil så vidt muligt blive sammensat under hensyn til diversitet, hvad angår hhv. virksomhedsstørrelse, køn, alder, jobfunktion og ikke mindst geografisk placering. Derfor vil møderne også blive afholdt som hybridmøder med mulighed for online deltagelse.

 

Arbejdsgruppen forventes at være aktiv i 2023 og 2024, og der vil blive holdt ca. 6 møder om året. Arbejdsgruppen vil rapportere til Danske Advokaters bestyrelse og blive betjent at Danske Advokaters sekretariat.

 

Har du interesse i at deltage eller blot at høre mere, så kontakt David Meyer på dhm@danskeadvokater.dk senest den 2. juni.


David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16