Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


13-06-2023
Danske Advokater er bekymrede for retssikkerheden ved ændring af arbejdsskadereglerne

Danske Advokater afgav den 6. juni 2023 høringssvar om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love.

 

Danske Advokater ser positivt på lovforslagets formål, der skal opfylde indholdet af den politiske aftale fra september 2022 om ”et forbedret arbejdsskadesystem”.

 

Aftalen skal efter dens indhold styrke og forbedre arbejdsskadesystemet med en række konkrete initiativer,

 

1) der skal fremme tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet,

2) forkorte sagsbehandlingstiderne og

3) øge erstatningsniveauet.

 

Set med vores praksisbriller, er det meget tvivlsomt, om målsætningerne kan realiseres.

 

Danske Advokater – støttet af Advokatsamfundet – har derfor afgivet et kritisk høringssvar om lovforslag om ændrede arbejdsskaderegler.

 

Vores kritik er særligt rettet mod mangelfuldt forarbejde og forringet retssikkerhed. Danske Advokater mener blandt andet, at

  • det svækker kvaliteten, at forslaget er lavet uden forudgående udvalgsarbejde fx med en bred sammensætning af eksperter på området.
  • der er en betydelig risiko for, at sagsbehandlingstiderne hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke vil falde. I vores optik er der derimod stor risiko for, at lovforslaget i en årrække vil medføre længere sagsbehandlingstider.
  • lovforslaget savner konsekvensberegninger af det nye standardiserede erhvervsevnetabsbegreb. Hvilken konsekvens vil det fx have for de mange tilskadekomne, der fremover vil få fastsat deres erhvervsevnetab helt anderledes end efter gældende regler?


Du kan læse det fulde høringssvar, der er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for erstatnings- og forsikringsret, her.

Høringsmaterialet findes her.

Yderligere information samt den politiske aftale kan findes her.


Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Foreningen af Procedureadvokater, Danske IT-advokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret.


Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder og er ansvarlig for fagudvalget for advokatret og-etik samt fagudvalget for klima

 

Læs mere…

33 43 70 06