Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


19-06-2023
Man kan ikke spare sig til bedre retssikkerhed

”Rørdam-udvalget har nu afleveret sin endelige rapport, og det er positivt, at der er kommet politisk bevågenhed om domstolenes vilkår. Der er grund til at sige udvalget tak for det store arbejde, men vi må også konstatere, at forslagene ikke løser alle problemerne eller afgørende forbedrer situationen for borgere og virksomheder, der har brug for at få deres sager afgjort inden for rimelig tid. Vi kommer ikke udenom, at domstolene har brug for en økonomisk saltvandsindsprøjtning, ligesom der er behov for, at alle aktører tænker mere ud af boksen i den kommende proces”. Sådan lyder den overordnede vurdering fra Danske Advokaters formand Jesper Rothe, der uddyber:

 

”Vi har kæmpet hårdt for, at retssikkerheden i familiesager ikke svækkes. Derfor er det positivt, at udvalget ikke på nuværende tidspunkt kan anbefale, at der gennemføres en lovændring således, at alle samværssager afgøres administrativt af Familieretshuset som 1. instans. Hele det familieretlige system står foran en politisk evaluering, og jeg vil kraftigt advare mod, at man politisk går ned ad en sti, hvor man administrativt afgør sager med et højt konfliktniveau. Man skal huske, at man i det almindelige retssystem har adgang til fri proces. Det har man som udgangspunkt ikke i Familieretshuset. Det vil virkelig ikke være hensigtsmæssigt at spare på børn og familier, der i forvejen er i en sårbar situation”.

 

”Et flertal i Rørdam-udvalget åbner også døren på klem for at reducere borgeres og virksomheders omkostningsgodtgørelse i skattesager. Vi har sammen med Forbrugerrådet Tænk og Dansk Industri afgivet en mindretalsudtalelse, da det er retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt. Staten har uanede ressourcer. Det har borgere og virksomheder ikke. Helt berettigede sager vil ikke blive ført, fordi borgere og mindre virksomheder simpelthen ikke har ressourcerne til at tage kampen op mod staten. Jeg vil meget kraftigt opfordre Christiansborg til at smide det notat i papirkurven”.

 

Danske Advokater har også tidligere advaret mod forslaget om, at beløbsgrænsen for, hvornår civile sager kan ankes til landsretten, hæves fra 20.000 kroner til 50.000 kroner.

 

”Jeg bemærkede med tilfredshed, at Thomas Rørdam selv udtalte til Berlingske, at han er betænkelig ved forslaget. Når selv formanden for udvalget er bekymret, bør politikerne lytte. Christiansborg skal løse udfordringen med de alt for lange ventetider ved domstolene, men det gøres altså ikke hensigtsmæssigt ved bare at gøre det sværere at få sin ret”.

 

”Helt generelt må man sige, at det er relativt få millioner, man kan spare med disse forslag. Til gengæld skader de borgere og virksomheders retssikkerhed mærkbart. Det er tankevækkende, at forslagene kommer i en tid, hvor statens økonomiske råderum har vokseværk. Danmark har ikke for få penge. Vi har for få hænder. Dér ligger den reelle politiske udfordring”, påpeger Jesper Rothe.

 

Danske Advokater og Advokatsamfundet har i Rørdam-udvalget været repræsenteret ved advokat Nikolaj Linneballe. Vi siger tak for den store indsats.

 

Læs mere her


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19