Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


27-06-2023
11. sanktionspakke vedr. Rusland er kommet

EU Kommissionen har i weekenden offentliggjort de konkrete tekster for den 11. sanktionspakke mod Rusland.  Pakken gør flere produkter og teknologier omfattet af sanktioner, og den sætter ind over for risikoen for omdirigering af produkter, der er omfattet af sanktionerne, via 3. lande.

 

Du kan læse mere om den 11. sanktionspakke på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

 

Som en særlig krølle på halen er fortroligheden mellem advokat og klient eksplicit omtalt i ændringsforordningen.

 

Der indføres en ny artikel 6b, hvor der står:

 

I overensstemmelse med respekten for kommunikationshemmeligheden mellem advokater og deres klienter som garanteret i artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og, hvis det er relevant, uden at dette berører reglerne om fortrolighed af oplysninger, som de judicielle myndigheder er i besiddelse af, skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

 

a)videregive oplysninger, der kan fremme gennemførelsen af denne forordning, til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor de pågældende er bosat eller befinder sig, senest to uger efter at have indhentet disse oplysninger og

 

b)samarbejde med den kompetente myndighed om efterprøvning af sådanne oplysninger.


Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10