Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


27-06-2023
Danske Advokater sætter fokus på brug af AI i advokatbranchen

Danske Advokater etablerer en AI arbejdsgruppe, der skal synliggøre muligheder og udfordringer med brug af teknologien i advokatvirksomheders arbejde såvel internt som i deres rådgivning til deres klienter.

 

Der er på det seneste kommet stor opmærksomhed på mulighederne ved brug af kunstig intelligens med den åbne adgang til bl.a. Chat GPT. Flere har taget den nye teknologi i brug, mens andre fortsat er skeptiske. Hos Danske Advokater ønsker vi at synliggøre de mange muligheder og faldgruber ved brugen af AI.

 

AI kan bistå med væsentlige opgaver i advokatvirksomhederne, og der findes mange andre AI modeller end Chat GPT, hvor man ikke deler sine data med andre. Samlet set kan det være svært at vurdere kvaliteten og de faldgruber, der også ligger i brug af AI værktøjer.

 

Derfor vil vi hos Danske Advokater hjælpe vores medlemmer med fokus på området i den kommende tid, så rigtig mange advokatvirksomheder kan få gavn af kunstig intelligens i deres dagligdag.

 

Vil du være med i Danske Advokaters nye AI arbejdsgruppe?

Nye teknologier er afgørende for innovation og udvikling i advokatbranchen, og de nye muligheder vil føre til ændrede arbejdsprocesser og opgaveløsning. Danske Advokater opretter en arbejdsgruppe, der kan se på kunstig intelligens og indflydelsen på advokatbranchen.

 

Sammen med medlemmer og eventuelle eksterne eksperter uden for branchen nedsættes ”Arbejdsgruppen om betydningen af kunstig intelligens for advokatbranchen”, som skal arbejde med dette emne frem til sommeren 2024.

 

Arbejdsgruppens formål er at: 

  • Identificere og beskrive brugen af kunstig intelligens i advokatbranchen, og hvordan den kan forventes at blive bragt i anvendelse.
  • Vurdere betydningen af kunstig intelligens for advokatvirksomhederne, og hvad de skal gøre.
  • Få synliggjort de faldgruber og udfordringer der er med brug af kunstig intelligens.

Arbejdsgruppen skal:

  • Identificere udviklingen af kunstig intelligens, som enten allerede anvendes, eller som må forventes at blive anvendt.
  • Identificere og beskrive, hvilke ydelsesområder der er og vil blive mest påvirket af brugen af den kunstige intelligens, samt hvilke processer der bliver berørt af de største forandringer.
  • Belyse reguleringens betydning for brugen af kunstig intelligens og for muligheden for, at den kan få fodfæste i advokatbranchen.
  • På baggrund af ovenstående producere en række anbefalinger til konkrete forslag, som Danske Advokater kan realisere.

 

Da udviklingen går så stærkt, er det vigtigt, at arbejdsgruppen løbende udarbejder information om området til brug for Danske Advokaters medlemmer. Arbejdsgruppen skal til sidst præsentere sine forslag til indsatser i en rapport til Danske Advokaters bestyrelse.

 

Vi forestiller os en arbejdsgruppe bestående af ca. 10 medlemmer, som er suppleret af Adm. direktør Paul Mollerup og Digitaliseringschef Steen Hermansen fra Danske Advokaters sekretariat. Arbejdsgruppen mødes såvel fysisk som online. Vi forventer, at arbejdsgruppens medlemmer medvirker til at udarbejde materiale til gavn for alle Danske Advokaters medlemsvirksomheder.

 

Har det din interesse, hører vi meget gerne fra dig via nedenstående link, hvor du også bedes skrive lidt om din viden og interesse inden for området.

 

Frist for at melde sin interesse var den 10. juli, da vi håber at sammensætte arbejdsgruppen hurtigt, så vi kan påbegynde arbejdet i den nye AI arbejdsgruppe straks efter sommerferien.

 

Har du spørgsmål om brug af AI i din advokatvirksomhed eller til etablering af arbejdsgruppen er du altid velkommen til at kontakte Digitaliseringschef Steen Hermansen på mail she@danskeadvokater.dk eller tlf. 33 43 70 21.


Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21