Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


22-09-2023
Betaling for ventetid ved fængselsbesøg

Det er nu slået fast, at der kan ske betaling efter timetaksten, når der er betydelig ventetid ved fængselsbesøg i forhold til det aftalte tidspunkt. 

 

Forsvarere oplever til tider, at de skal vente urimelig længe på deres klienter i fængslerne, selvom der er aftalt et besøgstidspunkt. Den ventetid kan der nu ske godtgørelse for efter timetaksten. Det fremgår af seneste udgave af de vejledende takster.

 

I de vejledende takster pr. 1. januar 2023 står der følgende:

 

”6. Fængselsbesøg

Salæret kan forhøjes, hvis den anvendte tid med rimelighed væsentligt har oversteget 50 minutter. Har der været ikke ubetydelig ventetid i forhold til det aftalte besøgstidspunkt, kan der ske godtgørelse herfor efter timetaksten. Beløbet afholdes som udgangspunkt af statskassen.”
 


Rent praktisk udfylder man  ”Blanket til brug for forsvarers anmodning om salær i straffesager”, hvori der nederst står: ”Hvis ét eller flere fængselsbesøg har varet væsentligt længere end 50 minutter, angives begrundelsen nedenfor”. Der udfylder man så i fritekst sin forklaring og begrundelse.

Find blanketten her


Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09