Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


12-10-2023
Nye regler om arbejdstid skal have mere tid

Med et nyt lovforslag om arbejdstid indføres krav til tidsregistrering og mulighed for at fravige højeste arbejdstid på 48 timer for visse lønmodtagere. Lovforslaget forventes vedtaget i december 2023 og skal efter forslaget træde i kraft 1. januar 2024. Det mener Danske Advokater er alt for kort tid til, at parterne kan indrette sig på de nye regler.  

 

Danske Advokater anbefaler mere tid til implementering af de nye regler om arbejdstid.

 

Beskæftigelsesministeriet har sendt et lovforslag i høring om arbejdstid. Lovforslaget har to hovedelementer. For det første bliver der med lovforslaget mulighed for ”opt out” således, at arbejdsgiver og lønmodtager kan aftale, at der arbejdes ud over 48 timer i gennemsnit om ugen. For det andet indføres der et krav om registrering af lønmodtageres daglige arbejdstid. Dog er nogle lønmodtagere undtaget fra kravet.

 

Begge dele sætter nye organisatoriske og tekniske krav til arbejdsgiverne, som skal sikre at nye aftaler er på plads, og at der sker en tilstrækkelig registrering og dokumentering af arbejdstiden.

 

Efter lovforslaget skal de nye regler træde i kraft den 1. januar 2024, hvilket er for kort tid til, at parterne kan indrette sig på de nye regler. Her skal vi have i mente, at lovforslaget skal fremsættes i november og således først kan vedtages i december 2023. Det giver altså parterne mindre end en måned til at indrette sig på de nye regler, hvilket er stort set umuligt.

 

Helt konkret foreslår Danske Advokater, at loven først sættes i kraft på et senere tidspunkt, så arbejdsgiverne får tid til at indrette arbejdspladsen, og parterne får mulighed for at indgå de nødvendige aftaler efter de nye regler.

 

Lovforslaget forventes fremsat i november 2023.

 

Læs Danske Advokaters høringssvar her


Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09